Sıkça Sorulan Sorular

Sınavlar Hakkında Merak Ettikleriniz Burada!

İlgilendiğiniz sınav başlığına tıklayarak bilgilere erişebilirsiniz.

Kimler SMMM stajına başvuru yapabilir?

SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK STAJINA 3568 sayılı Kanunun 4. maddesindeki genel koşullar ile 5/A -a maddesindeki öğrenim koşullarını taşıyanlar staja başlayabilmek için başvuruda bulunabileceklerdir. Buna göre; Hukuk, İktisat, Maliye, İşletme, Muhasebe, Bankacılık, Kamu Yönetimi ve Siyasal Bilimler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksek okullardan veya denkliği yüksek öğrenim kurumlarınca onaylanmış yabancı yüksek öğretim kurumlarından en az lisans düzeyinde mezun olmak veya diğer öğretim kurumlarından lisans düzeyinde mezun olmakla beraber, belirtilen bilim dallarından lisansüstü düzeyinde diploma almış olmak gerekmektedir. Serbest Muhasebecilik stajına yapılacak başvurularda diploma ya da geçici mezuniyet belgesinin sunulması koşuldur.

Serbest Muhasebe Mali Müşavirlik Staj Süresi Ne Kadar?

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir adayları için staj süresi 3 yıldır.

Staj başvuruları nereye yapılır?

Staj başvuruları ilgili yerde bulunan SMMM Odalarına yapılır.

Staja giriş sınavı ne zaman ve yılda kaç defa yapılır?

Staja giriş sınavı TESMER tarafından yılda 3 defa yapılmaktadır. Sınav tarihleri yıllık olarak ilan edilir.

Staja giriş sınavında ilk girişte başarılı olamayanlar tekrar kaç sınava daha katılabilirler?

Staja giriş sınavında ilk girişinde başarılı olamayanlar sınav sonuçlarının ilan tarihinden itibaren 3 yıl içerisinde açılacak 9 sınava daha girebilirler. (Bir dosya kapsamında ilk sınav dahil toplam 10 sınava katılma hakkı vardır.) Bu sınav hakkını süresi içinde kullanmayanlar veya başarılı olamayanlardan dileyenler yeniden staj dosyası açtırarak sınava katılabilirler.

Yüksek Lisans ve Doktorada Geçen Sürenin Ne kadarı Staj Süresinden Sayılır?

Lisans öğrenimini 3568 sayılı Yasa’nın 5/A-a maddesinde belirtilen alanlarda tamamlamış ve aynı alanlarda yüksek lisans eğitimi görenlerin bu eğitimde geçen süreleri, yüksek lisans diplomasının teslim edilmesi koşuluyla bir yıllık staj süresinden sayılır. Yasada belirtilen ilgili konularda doktora yapmış olanların ise bu eğitimde geçen sürelerinin 18 ayı, doktora diplomasının verilmesi koşuluyla staj süresinden sayılır. (Bu uygulamadan yararlananların, yüksek lisans eğitimi ve kurs ve seminerlerde geçen eğitim süresi staj süresinden sayılmaz.)

SMMM Staja Giriş Sınavında Başarılı Olanlar Kaç Yıl İçinde Staja Başlayabilirler?

Staja giriş sınavında başarılı olanlar, sınav sonucunun açıklandığı tarihten sonraki staja başlama döneminden itibaren 3 yıl içerisinde staja başlayabilirler. Bu süre içerisinde staja başlamayanların sınav sonucu geçersiz sayılır ve dosyaları işlemden kaldırılır.

Staja giriş sınavının konu başlıkları nelerdir, hangi alanlardan sorumlu olarak sınava girilir?

Genel Kültür ve Yetenek (Toplam 30 Soru)

 • Türkçe (7 soru)
 • Matematik (8 soru)
 • Tarih (5 soru)
 • Yabancı Dil (10 Soru)

 Alan Bilgisi (Toplam 100 Soru)

 • Finansal Muhasebe (26 soru)

            – Finansal Muhasebe

            – Muhasebe Bilgi Sistemi

            – Uluslararası Muhasebe Kuruluşları

            – Muhasebe Standartları

 • Maliyet Muhasebesi (8 soru),
 • Mali Tablolar Analizi (8 soru),
 • Denetim (16 soru),
 • Ekonomi (6 soru),
 • Maliye (6 soru),
 • Meslek Hukuku (6 soru),
 • İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku (6 soru),
 • Vergi Hukuku (6 soru),
 • Ticaret Hukuku (6 soru)
 • Borçlar Hukuku (6 soru)

Sınavda 100 adet “Alan Bilgisi”, 20 adet “Genel Kültür ve Yetenek” ve 10 adet “Yabancı Dil” sorusu olmak üzere 130 soru yer almaktadır.

Sınavın değerlendirilmesinde “Alan Bilgisi” soruları %80, “Genel Kültür ve Yetenek” soruları %13,33 ve “Yabancı Dil Soruları” %6,67 oranları ile ağırlıklandırılarak değerlendirilecektir.

Staja Giriş Sınav Soruları Hangi Kurum Tarafından Hazırlanıyor?

Sınav soruları ANKÜSEM (Ankara Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi) tarafından hazırlanmaktadır.

Staja Giriş Sınavı Hangi İllerde Yapılıyor?

İzmir, Ankara, İstanbul Anadolu yakası ve İstanbul Avrupa yakası olmak üzere 4 bölgede yapılmaktadır.

Staja Giriş Sınava Giremediğim Zaman Sınav Hakkım Yanıyor mu?

Başarısız olduğunuz ve girmediğiniz sınavlar için sınav hakkınız yanar.

Staja Giriş Sınavında Yanlışlar Doğruları Götürüyor mu?

Sınavda 5 seçenekli test soruları bulunmaktadır. Yanlış cevapların doğru cevaplara bir etkisi yoktur.

Staja Giriş Sınavı Sonuçları Nerede ve Ne Zaman Açıklanıyor?

Staja Giriş Sınavı Sonuçları, sınav sonrasında soru itirazlarının alınarak değerlendirilmesini takiben TESMER üzerinden açıklanır. Ayrıca, başarılı olanlar sonuçları Staj Başlama işlemlerinin takibi için kayıtlı oldukları TESMER şubesi / odaya gönderilir. Sınav sonuçları sınav yapıldıktan sonra 60 gün içerisinde açıklanmaktadır.Sınav sonuçlarınızı, https://www.tesmer.org.tr/ adresinden öğrenebilirsiniz.

Staja Giriş Sınavında Başarılı Olan Öğrenciler Nasıl Bir Yol İzlemelidir?

Staja giriş sınavında başarılı olanlar, sınav sonucunun açıklandığı tarihten sonraki staja başlama döneminden itibaren 3 yıl içerisinde staja başlayabilirler.Yönetmelik gereği Staja Ocak, Mayıs veya Eylül aylarının ilk 10 günü içerisinde fiilen başlamak zorunludur. Staja başlayan adaylar, stajının başlamasından itibaren staj süresince uzaktan sürekli eğitime (e-stajyer eğitimi) TEOS tabi olacaklardır. Bu süre içerisinde staja başlamayanların sınav sonucu geçersiz sayılır ve dosyaları işlemden kaldırılır.

Staj Süresinde Ara Verilebilir mi?

Staj sırasında, stajın yapıldığı iş yerinin kapanması, askerlik sonrası staja başlama, odalar arası nakil, işten çıkartma veya çıkarılma durumlar nedeniyle stajın kesilmesi halinde staja ara verme süresi 3 yıllık staj süresi içerisinde (mücbir sebepler hariç) toplamda 1 yılı aşamaz. Bu sürelerin aşılması halinde adayın stajı iptal edilir.

Stajımı Nerelerde Yapabilirim?

Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Muhasebesi Mali Müşavir yanında ve/veya onların denetim ve gözetiminde yapılır.

Bağımsız Denetim şirketlerinde ve şubelerinde Staj yapılabilir. Ancak, bunlardan bulundukları il ilçedeki SMMM/YMMM odalarına kaydolma şartları aranır.

İşletmelerde, bağımlı meslek mensubunun gözetiminde yapılan stajda, aday ile meslek mensubunun aynı işyeri numarasında çalışması gereklidir.

SMMM YETERLİLİK SINAVI

Staja Giriş Sınavından başarılı olarak staja başlayan Meslek mensubu adayların staj süresinin bitişinde Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavir Ruhsatı alabilmesi için başarılı olması gereken sınavdır.

Stajı biten staj süresinin bitiminden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde SMMM Yeterlilik sınavı başvuru dosyasını açtırması gerekmektedir.

Başvuru dosyasının açılmış olduğu tarihten itibaren 3 (üç) yıl içerisinde tüm derslerden başarılı olması halinde Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ruhsatı almaya hak kazanmaktadır.

Bu sınav haklarını süresinde kullanmayanlar veya başarılı olamayanlar, altı ay süreyle meslek sınavlarına alınamazlar.

Altı aylık süreyi dolduranlardan dileyenler yeniden tüm konuları kapsamak üzere bu Yönetmelik hükümlerine göre sınavlara katılabilirler.

SMMM Yeterlilik Sınavı yılda 3 sınav ve 8 konudan yazılı şeklinde yapılmaktadır.  Sınavlar Ankara, İstanbul ve  İzmir illerinde yapılır. SMMM Yeterlilik Sınavında 1 konudan başarılı olma notu 50 (elli) ve üzeridir. Ancak adayın tüm konulardan başarılı olabilmesi için notlarının ortalaması 60 (Altmış)  ve üzeri olmalıdır.

SMMM Yeterlilik Sınav Konuları

– Finansal Muhasebe

– Finansal Tablolar ve Analizi,

– Maliyet Muhasebesi,

– Muhasebe Denetimi,

– Vergi Mevzuatı ve Uygulaması,

– Hukuk (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, SSK ve Bağ-Kur Mevzuatı, İdari Yargılama Hukuku),

– Muhasebecilik ve Mali Müşavirlik Meslek Hukuku,

– Sermaye Piyasası Mevzuatı

Yeterlilik Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanır, Nereden Öğrenebilirim?

Sınav sonuçları sınav yapıldıktan sonra  60 gün içerisinde açıklanmaktadır. Sınav sonuçlarınızı, https://www.tesmer.org.tr/ adresinden öğrenebilirsiniz.

Yeterlilik Sınavına İtiraz Edilebilir mi

Sınav yönetmeliği uyarınca, sınava katılanlar sınav sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar sonuçların açıklanma tarihinden itibaren 15 gün içerisinde https://www.tesmer.org.tr/ üzerinden yapılabilir.

BAĞIMSIZ DENETÇİLİK SINAVINA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER

1- Sınavın; müracaat şekli, şartları, son müracaat tarihi, zamanı, yeri, yapılış şekli, konuları, değerlendirme yöntemi, başarı şartı ve ücreti ile sınava ilişkin diğer hususlar sınav gününden en az altmış gün önce Resmî Gazete’de ve Kurum internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.Bağımsız Denetçilik Sınavı başvuruları, ilan edilen başvuru süresi içerisinde Kurumun internet sitesi üzerinden gerçekleştirilmektedir.

2- Sınava; hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilgiler dallarında eğitim veren fakülte ve yüksekokullardan veya denkliği Yükseköğretim Kurulunca tasdik edilmiş yabancı yükseköğretim kurumlarından en az lisans seviyesinde mezun olanlar veya diğer öğretim dallarından lisans seviyesinde mezun olmakla beraber bu fıkrada belirtilen bilim dallarından lisansüstü seviyesinde diploma almış olanlar başvurabilir.

3- Bağımsız Denetçilik Sınavı yılda iki defa olmak üzere İstanbul (Anadolu ve Avrupa Yakası), Ankara’da  düzenlenmektedir.

4- Sınav Konuları, aşağıdaki ana konuları kapsar;

a) Muhasebe (Genel muhasebe, maliyet ve yönetim muhasebesi),

b) Muhasebe Standartları (Türkiye Muhasebe Standartları, yıllık ve konsolide finansal tabloların hazırlanmasına ilişkin mevzuatta yer alan düzenlemeler ve standartlar),

c) Kurumsal Yönetim İlkeleri ve Finansal Yönetim,

ç) Denetim (Türkiye Denetim Standartları, mesleki etik kuralları, bağımsızlık, risk yönetimi, iç kontrol ve denetimle ilgili diğer mevzuat),

d)  Genel Hukuk Mevzuatı (Ticaret Hukuku, Borçlar Hukuku, İcra ve İflas Hukuku, Medeni Hukuk, Vergi Hukuku, Sosyal Güvenlik Mevzuatı, İdare Hukuku),

e)  Sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik mevzuatı, Temel alandan yetkilendirilmek isteyen Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler (b), (c) ve (ç) bentlerinde, Yeminli Mali Müşavirler ise (b) ve (ç) bentlerinde belirtilen konulardan sınava tabi tutulurlar.

5- Sermaye piyasası, bankacılık, sigortacılık ve özel emeklilik alanlarında da yetkilendirilmek isteyenler (e) bendinde belirtilen konulardan ayrıca sınava tabi tutulurlar.

6- Sınav sonuçları ilan tarihini müteakip üçüncü takvim yılı sonuna kadar geçerlidir. Sınavın; konular itibarıyle birleştirilmesi ve ayrılması, konularının içeriği, duyurusu, başvuru usulü, yeri, zamanı, şekli, süresi, sonuçlarının ilanı, ücreti ile sınavda başarılı olma şartları, soruların hazırlanması, değerlendirilmesi, denetlenmesi ve bunlar için ödenecek ücrete ilişkin esaslar ile sınav komisyonu ve sınava ilişkin diğer hususlar Kurum tarafından belirlenir.

7- Sınava katılmak isteyenlerin, sınava girecekleri her bir konu için belirlenmiş sınav ücretini başvuru esnasında kredi kartından on-line olarak ödemeleri gerekmektedir. Sınava müracaat ettiği halde katılmayanların, sınava girmekten vazgeçenlerin ödedikleri ücretler iade edilmeyecektir. Ayrıca, başvuru yapılan sınav konularından da hiçbir aşamada değişiklik yapılmamaktadır.

8- Sınavda başarılı sayılmak için sınav konularının her birinden yüz puan üzerinden en az altmış puan alınması, tüm sınav konularından alınan notların aritmetik ortalamasının da en az yetmiş puan olması şarttır. Ancak; Sınav konularının her birinde ve sınav başarı ortalaması hesabında, küsuratlar yuvarlanarak gösterim iki hane üzerinden yapılır. Yuvarlama işleminde virgülden sonra gelen hanelerin sonuncusundan başlamak üzere, 5 ve üzeri rakamlar yukarı tamamlanır. Not yükseltmek amacıyla sınav konularının her birinden ayrı ayrı sınava girilebilir. Geçerlilik süresi içerisinde en yüksek sınav notu esas alınır.

9- Sınavlara katılım ile ilgili sınırlama bulunmamakta olup, sınav sonuçları ilan tarihini müteakip üçüncü takvim yılı sonuna kadar geçerlidir.

10- Sınav sonuçları, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunun (http://www.kgk.gov.tr) internet sitesi ‘‘ Bağımsız Denetçilik Sınavı’’ ekranı içerisinde yer alan ‘‘ Sınav Duyuruları ’’ Ekranından ulaşabilirsiniz. Sınav sonuçları, posta yolu ile adayların adreslerine ayrıca gönderilmemektedir.

11- Sınav sonuçlarına itiraz, sonuçların Kurum internet sitesinde duyurulmasını izleyen yedi gün içinde yapılır. Komisyon, bu itirazları itiraz tarihinden itibaren en geç on gün içinde inceleyip karara bağlayarak itiraz edene bildirir.Sınav sonucuna yapılan itiraz başvuruları, sınav sonucunda açıklanan puanın hesaplanmasında yanlışlık olup olmadığının tespiti amaçlı yapılmalıdır. Sınav sonucuna itiraz başvuruları içinde, soru itirazı içerikli başvuruların yer alması halinde soru itirazı başvuruları dikkate alınmayacaktır.

12- Sınav sorularına ve uygulamasına itiraz, soru ve cevap anahtarının Kurum internet sitesinde duyurulmasını izleyen üç iş günü içinde yazılı dilekçe ile yapılır. İtirazlar en geç on gün içinde karara bağlanıp ilgiliye bildirilir.