2024-3 SGS Eğitimi

Satın al
5 5 üzerinden
5
9 yorum

DERS PROGRAMI (GÜNCEL)

Dosya boyutu 2 mB

1
KAYIT – 15.07.2024 – 20:30 – 2024-2 Sınav Değerlendirme
2024/2 SGS Değerlendirme
1
KAYIT – 02.04.2024 – 20:30 – 2024/2 TANITIM – REHBERLİK
2
KAYIT – 09.03.2024 – 20:00 – 2024/1 SORU ÇÖZÜM – REHBERLİK
3 Saat
1
Canlı dersler başladığında kayıtlı dersler buraya eklenecektir.
1
KAYIT – 28.02.2024 – 20:00-23:00 – Analiz
3 saat
2
KAYIT – 18.02.2024 – 20:00-23:00 – Analiz
3 saat
KONULAR: karlılık oranları ve borsa performans oranları
3
KAYIT – 17.02.2024 – 20:00-23:00 – Analiz
3 saat
KONULAR: Faaliyet etkinliği oranı ve mali yapı oranları
4
KAYIT – 16.02.2024 – 20:00-23:00 – Analiz
3 saat
5
KAYIT – 15.02.2024 – 20:00-23:00 – Analiz
3 saat
KONULAR: Yatay analiz, trend analizi, likidite oranları
6
KAYIT – 14.02.2024 – 20:00-23:00 – Analiz
3 saat
KONULAR: dikey analiz ve yatay analiz.
7
KAYIT – 13.02.2024 – 20:00-23:00 – Analiz
3 saat
KONULAR: gelir tablosu, ek finansal tablolar ve dikey analiz.
8
KAYIT – 12.02.2024 – 20:00-23:00 – Analiz
3 saat
KONULAR: analiz ve yorumlama süreci, analizin ön koşulları, finansal analiz türleri, finansal analiz teknikleri, bilanço.
1
SGS – Analiz – Sema Hoca – Ders 1
2 saat
KONULAR: unite 1 ve unite 2 (bilanço)
2
SGS – Analiz – Sema Hoca – Ders 2
2 saat
KONULAR: ünite 2 finansal tablolar
3
SGS – Analiz – Sema Hoca – Ders 3
2 saat
4
SGS – Analiz – Sema Hoca – Ders 4
2 saat
5
SGS – Analiz – Sema Hoca – Ders 5
2 saat
KONULAR: oran analizi 1.bolum
6
SGS – Analiz – Sema Hoca – Ders 6
2 saat
KKONULAR: oran analizi : faaliyet oranları
7
SGS – Analiz – Sema Hoca – Ders 7
2 saat
8
SGS – Analiz – Sema Hoca – Ders 8
2 saat
KONULAR: Çıkmış sorular
9
SGS – Analiz – Sema Hoca – Ders 9
2 saat
10
SGS – Analiz – Sema Hoca – Ders 10
2 saat
11
SGS – Analiz – Sema Hoca – Ders 11
4 saat
1
SGS – Analiz – Ders 1
KONULAR: Finansal tablolar ve bilanço
2
SGS – Analiz – Ders 2
KONULAR: Gelir tablosu ve satışların maliyeti tablosu
3
SGS – Analiz – Ders 3
KONULAR: Fon Akım tablosu ve NÇS değişim tablosu
4
SGS – Analiz – Ders 4
KONULAR: Nakit akış tablosu, Özkaynak değişim tablosu ve kar dağıtım tablosu
5
SGS – Analiz – Ders 5
KONULAR: Mali Analiz ve Yatay Analiz
6
SGS – Analiz – Ders 6
KONULAR: Dikey Analiz
7
SGS – Analiz – Ders 7
KONULAR: Trend Analizi ve Oran Analizi-Likidite Oranları
8
SGS – Analiz – Ders 8
KONULAR: Oran Analizi - Faaliyet Oranları ve Mali Yapı Oranları
9
SGS – Analiz – Ders 9
KONULAR: Oran Analizi- Mali Yapı Oranları, karlılık Oranları ve Borsa Performans Oranları
10
SGS – Analiz – Ders 1 – SORU ÇÖZÜMÜ
SORU ÇÖZÜMÜ 1 Temel finansal tablolar
11
SGS – Analiz – Ders 2 – SORU ÇÖZÜMÜ
SORU ÇÖZÜMÜ:Ek Finansal Tablolar
12
SGS – Analiz – Ders 3 – SORU ÇÖZÜMÜ
SORU ÇÖZÜMÜ: Ek Finansal Tablolar
13
SGS – Analiz – Ders 4 – SORU ÇÖZÜMÜ
SORU ÇÖZÜMÜ: Oran Analizi (1-25 arası)
14
SGS – Analiz – Ders 5 – SORU ÇÖZÜMÜ
SORU ÇÖZÜMÜ: Oran Analizi (26-37 arası)
15
SGS – Analiz – Ders 6 – SORU ÇÖZÜMÜ
SORU ÇÖZÜMÜ: Oran Analizi (38-50 arası)
16
SGS – Analiz – Ders 7 – SORU ÇÖZÜMÜ
SORU ÇÖZÜMÜ: Oran Analizi (51-60 arası)
17
SGS – Analiz – Ders 8 – SORU ÇÖZÜMÜ
SORU ÇÖZÜMÜ: Oran Analizi (61-70 arası)
18
SGS – Analiz – Ders 9 – SORU ÇÖZÜMÜ
SORU ÇÖZÜMÜ: Oran Analizi (71-80 arası)
19
SGS – Analiz – Ders 10 – SORU ÇÖZÜMÜ
SORU ÇÖZÜMÜ: Oran Analizi (81-90 arası)
20
SGS – Analiz – Ders 11 – SORU ÇÖZÜMÜ
KONULAR: Oran Analizi (91-103 arası)
21
SGS – Analiz – Ders 12 – SORU ÇÖZÜMÜ
KONULAR: Oran Analizi (104-119 arası)
22
SGS – Analiz – Ders 13 – SORU ÇÖZÜMÜ
KONULAR: Mali Analiz ve Yatay Analiz Tekniği (1-32 arası)
23
SGS – Analiz – Ders 14 – SORU ÇÖZÜMÜ
KONULAR: Mali Analiz ve Yatay Analiz Tekniği (33-50 arası)
24
SGS – Analiz – Ders 15 – SORU ÇÖZÜMÜ
KONULAR: Dikey Analiz Tekniği (1-15 arası)
1
Canlı dersler başladığında podcastler buraya eklenecektir.
1
SGS ANALİZ – TEST ÜNİTE 1
10 soru


2
SGS ANALİZ – TEST ÜNİTE 2
9 soru


3
SGS ANALİZ – TEST ÜNİTE 3
10 soru


4
SGS ANALİZ – TEST ÜNİTE 4
10 soru


5
SGS ANALİZ – TEST ÜNİTE 5
5 soru


6
SGS ANALİZ – TEST ÜNİTE 6
20 soru


7
SGS ANALİZ – SORU BANKASI 100 – VİDEO ÇÖZÜMLÜ
100 soru


1
Canlı dersler başladığında kayıtlı dersler buraya eklenecektir.
1
SGS – Borçlar Hukuku – Ders 1
3 saat
KONULAR: Borçlar hukukuna hakim olan ilkeler, Borcun kaynakları, Borç ilişkisinin unsurları, Borç ilişkisinde sorumluluk, Eksik borçlar, Hukuki işlem.
2
SGS – Borçlar Hukuku – Ders 2
3 saat
KONULAR: Hukuki işlem benzeri fiil, Hukuki işlem türleri, Yenilik doğuran haklar, Sözleşme, Sözleşmelerde kanuni şekil türleri.
3
SGS – Borçlar Hukuku – Ders 3
3 saat
KONULAR: Sözleşmelerde koşul, Genel işlem koşulları, Sözleşmelerde irade ile beyan arasındaki uygunsuzluk halleri.
4
SGS – Borçlar Hukuku – Ders 4
3 saat
KONULAR: Sözleşmelerde koşul, Genel işlem koşulları, Sözleşmelerde irade ile beyan arasındaki uygunsuzluk halleri.
5
SGS – Borçlar Hukuku – Ders 5
3 saat
KONULAR: Haksız fiil, Hukuka aykırılığı ortadan kaldıran haller, İlliyet bağını kesen haller, Kusursuz sorumluluk halleri.
6
SGS – Borçlar Hukuku – Ders 6
3 saat
KONULAR: Sebepsiz zenginleşme, Borçların ifası, Temerrüd, Müsbet zarar, Menfi zarar, Aşkın zarar.
7
SGS – Borçlar Hukuku – Ders 7
1 saat
KONULAR: Borcu sona erdiren sebepler.
8
SGS – Borçlar Hukuku – Ders 8
1 saat
KONULAR: Alacağın temliki, Özel borç ilişkileri,
1
Canlı dersler başladığında podcastler buraya eklenecektir.
1
SGS BORÇLAR HUKUKU – SORU BANKASI 100 – VİDEO ÇÖZÜMLÜ
50 soru
1
Canlı dersler başladığında kayıtlı dersler buraya eklenecektir.
1
KAYIT – 27.02.2024 – 12:00-17:30 – Denetim
3 Saat
2
KAYIT – 24.02.2024 – 20:00-23:00 – Denetim
3 Saat
3
KAYIT – 24.02.2024 – 12:00-17:30 – Denetim – ETÜT
5 buçuk Saat
4
KAYIT – 23.02.2024 – 20:00-23:00 – Denetim
3 Saat
KONULAR: Soru Çözümü
5
KAYIT – 18.01.2024 – 20:00-23:00 – Denetim
3 Saat
KONULAR: Soru çözümü (Geçmiş yıllar sınav soruları)
6
KAYIT – 17.01.2024 – 20:00-23:00 – Denetim
3 Saat
KONULAR: Soru çözümü (Geçmiş yıllar sınav soruları)
7
KAYIT – 16.01.2024 – 20:00-23:00 – Denetim
3 Saat
KONULAR: Örnekleme riskleri, Kalite yönetim sistemi, Bağımsız denetim yönetmeliği.
8
KAYIT – 15.01.2024 – 20:00-23:00 – Denetim
3 Saat
KONULAR: Denetim türleri, Genel kabul görmüş denetim standartları, Yanlışlık (Hata - Hile)
9
KAYIT – 13.01.2024 – 20:00-23:00 – Denetim
3 Saat
KONULAR:
10
KAYIT – 12.01.2024 – 20:00-23:00 – Denetim
3 Saat
KONULAR: Denetim Süreci (risk değerlendirne)
11
KAYIT – 11.01.2024 – 20:00-23:00 – Denetim
3 Saat
KONULAR: SORU ÇÖZÜMÜ (Çalışma soruları 1)
12
KAYIT – 10.01.2024 – 20:00-23:00 – Denetim
3 Saat
KONULAR: Denetim prosedürleri
13
KAYIT – 09.01.2024 – 20:00-23:00 – Denetim
3 Saat
KONULAR: Önemlilik eşiği, Denetim testleri, Görüş türleri.
14
KAYIT – 08.01.2024 – 20:00-23:00 – Denetim
3 Saat
KONULAR: Denetim nedir, İç kontrol sistemi, Denetim riski
1
SGS – Denetim – Sevil Hoca – Ders 1
KONULAR: Denetime giriş
2
SGS – Denetim – Sevil Hoca – Ders 2
KONULAR: Denetimde Temel Kavramlar, Denetim Türleri ve Türkiye'de Bağımsız Denetim
3
SGS – Denetim – Sevil Hoca – Ders 3
KONULAR: Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları
4
SGS – Denetim – Sevil Hoca – Ders 4
KONULAR: Türkiye Denetim Standartları, Denetimde Kalite Kontrol, Etik İlkeler ve Tehditler
5
SGS – Denetim – Sevil Hoca – Ders 5
KONULAR: Risk Tabanlı Denetim , Denetim İşinin Kabulü ve Sözleşme
6
SGS – Denetim – Sevil Hoca – Ders 6
KONULAR: Denetimin Planlanması ve Bağımsız Denetimde Önemlilik
7
SGS – Denetim – Sevil Hoca – Ders 7
KONULAR: İç Kontrol Sistemi ve Yönetim Beyanları
1
Canlı dersler başladığında podcastler buraya eklenecektir.
1
SGS DENETİM – TEST 1
20 soru


2
SGS DENETİM – TEST 2
32 soru


3
SGS DENETİM – TEST 3
81 soru


1
SGS – Ekonomi – Ders 1
KONULAR: 1.ünite; TEMEL KAVRAMLAR ve ÜRETİM İMKANLARI EĞRİSİ
2
SGS – Ekonomi – Ders 2
KONULAR: Ekonomi 2.ünite; FARKSIZLIK EĞRİSİ, TÜKETİCİ DENGESİ , KARDİNAL ORDİNAL FAYDA , ÜRETİM VE MALİYETLER
3
SGS – Ekonomi – Ders 3
KONULAR: 3.ünite 1.bölüm; TALEP, ARZ, DENGE, TÜKETİCİ VE ÜRETİCİ FAZLASI
4
SGS – Ekonomi – Ders 4
KONULAR: 3.ünite 2.bölüm; TALEP ESNEKLİKLERİ ve ünite soru çözümü
5
SGS – Ekonomi – Ders 5
KONULAR: 4.ünite; PİYASALAR , TAM REKABET,MONOPOL , OLİGOPOL , FAKTÖR PİYASALARI
6
SGS – Ekonomi – Ders 6
KONULAR: 5.ünite konu anlatımı; GSYİH, GSMH, Tüketim Fonksiyonu ,HARCAMA DENKLEMİ, İŞSİZLİK , ENFLASYON,STAGFLASYON
7
SGS – Ekonomi – Ders 7
KONULAR: 5.ünite soru çözümü; ÜNİTE 5 TARAMA TESTİ
8
SGS – Ekonomi – Ders 8
KONULAR: 6.ünite; MALİYE POLİTİKASI , OTOMATİK İSTİKRAR SAĞLAYICILAR, GELİRLER POLİTİKASI , DEVLET BORÇLARI VE TAHVİL, ÇARPAN
9
SGS – Ekonomi – Ders 9
KONULAR: 7.ünite; PARA TEORİSİ , MİKTAR TEORİSİ, PARA TALEBİ, LİKİDİTE TERCİHİ,PARA POLİTİKASI, MERKEZ BANKASI, GECİKMELER
10
SGS – Ekonomi – Ders 10
KONULAR: 8.ünite; IS-LM ANALİZİ
11
SGS – Ekonomi – Ders 11
KONULAR: 9.ünite 1.bölüm; ULUSLARARSI İKTİSAT, MUTLAK VE KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜK, DIŞ TİCARET POLİTİKASI, DÖVİZ PİYASASI
12
SGS – Ekonomi – Ders 12
KONULAR: 9 .ünite 2.bölüm; ÖDEMELER BİLANÇOSU HESAPLARI ve TARAMA TESTİ
13
SGS – Ekonomi – Ders 1 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: ekonomi çıkan sorular 1.bölüm
14
SGS – Ekonomi – Ders 2 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: ekonomi çıkan sorular 2.bölüm
15
SGS – Ekonomi – Ders 3 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: ekonomi çıkan sorular 3.bölüm
16
SGS – Ekonomi – Ders 4 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: ekonomi çıkan sorular 4.bölüm
17
SGS – Ekonomi – Ders 5 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: ekonomi çıkan sorular 5.bölüm
1
Canlı dersler başladığında podcastler buraya eklenecektir.
1
SGS EKONOMİ – TEST 1
10 soru


2
SGS EKONOMİ – TEST 2
10 soru


3
SGS EKONOMİ – TEST 3
10 soru


4
SGS EKONOMİ – TEST 4
9 soru


5
SGS EKONOMİ – TEST 5
9 soru


6
SGS EKONOMİ – SORU BANKASI 100 – VİDEO ÇÖZÜMLÜ
100 soru
1
SGS – Umut Hoca – Finansal Muhasebe – Rehberlik
2
SGS – Umut Hoca – Finansal Muhasebe – Ders 1
KONULAR: tanışma, tanım ve temel kavramlar
3
SGS – Umut Hoca – Finansal Muhasebe – Ders 2
KONULAR: finansal tablolar
4
SGS – Umut Hoca – Finansal Muhasebe – Ders 3
KONULAR: hesaplar ve işleyişleri
5
SGS – Umut Hoca – Finansal Muhasebe – Ders 4
KONULAR: muhasebe süreci
6
SGS – Umut Hoca – Finansal Muhasebe – Ders 5
KONULAR: hazır değerler-kasa envanteri
7
SGS – Umut Hoca – Finansal Muhasebe – Ders 6
KONULAR: hazır değerler-kur farkı, bankalar ve diğer hazır değerler
8
SGS – Umut Hoca – Finansal Muhasebe – Ders 7
KONULAR: menkul kıymetler alış-satış
9
SGS – Umut Hoca – Finansal Muhasebe – Ders 8
KONULAR: menkul kıymetler – karşılık
10
SGS – Umut Hoca – Finansal Muhasebe – Ders 9
KONULAR: menkul kıymetler - temettü ve tahviller
11
SGS – Umut Hoca – Finansal Muhasebe – Ders 10
KONULAR: ALACAKLAR-BORÇLAR, alacak borç hesaplarının tanınması, senetli ve senetsiz alış satış, alacak tahsili ve borç ödemesi, alacak ve borç yenilenmesi
12
SGS – Umut Hoca – Finansal Muhasebe – Ders 11
KONULAR: ALACAKLAR-BORÇLAR, hatır senedi, poliçe, alacağın niteliğinin değişmesi
13
SGS – Umut Hoca – Finansal Muhasebe – Ders 12
KONULAR: ALACAKLAR-BORÇLAR, reeskont, depozito , teminatlar
14
SGS – Umut Hoca – Finansal Muhasebe – Ders 13
KONULAR: ALACAKLAR-BORÇLAR, şüpheli alacaklar
15
SGS – Umut Hoca – Finansal Muhasebe – Ders 14
KONULAR: STOKLAR, alış işlemleri
16
SGS – Umut Hoca – Finansal Muhasebe – Ders 15
KONULAR: STOKLAR, satış işlemleri, aralıklı ve sürekli envanter kayıtları
17
SGS – Umut Hoca – Finansal Muhasebe – Ders 16
KONULAR: STOKLAR, aralıklı ve sürekli envanter soru çözümü
18
SGS – Umut Hoca – Finansal Muhasebe – Ders 17
KONULAR: STOKLAR, stok değer düşüklüğü, vadeli satış, ihracatta ortaya çıkan kur farkı
19
SGS – Umut Hoca – Finansal Muhasebe – Ders 18
KONULAR: DÖNEM AYIRICI HESAPLAR 1
20
SGS – Umut Hoca – Finansal Muhasebe – Ders 19
KONULAR: DÖNEM AYIRICI HESAPLAR 2
21
SGS – Umut Hoca – Finansal Muhasebe – Ders 20
KONULAR: DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
22
SGS – Umut Hoca – Finansal Muhasebe – Ders 21
KONULAR: DURAN VARLIKLAR, duran varlık hesap tanımları, işleyişler, alış-satış
23
SGS – Umut Hoca – Finansal Muhasebe – Ders 22
KONULAR: DURAN VARLIKLAR, amortisman yöntemleri, kayıtları ve hesaplamaları
24
SGS – Umut Hoca – Finansal Muhasebe – Ders 23
KONULAR: DURAN VARLIKLAR, duran varlığa yapılan harcamalar
25
SGS – Umut Hoca – Finansal Muhasebe – Ders 24
KONULAR: DURAN VARLIKLAR, yenileme fonu, koruyucu kap, şerefiye, haklar
26
SGS – Umut Hoca – Finansal Muhasebe – Ders 25
KONULAR: YABANCI KAYNAKLAR, mali borçlar
27
SGS – Umut Hoca – Finansal Muhasebe – Ders 26
KONULAR: YABANCI KAYNAKLAR, mali borçlar
28
SGS – Umut Hoca – Finansal Muhasebe – Ders 27
KONULAR: YABANCI KAYNAKLAR, diğer borç ve gider karşılıkları
29
SGS – Umut Hoca – Finansal Muhasebe – Ders 28
KONULAR: ÖZKAYNAKLAR, ödenmiş sermaye ve sermaye yedekleri
30
SGS – Umut Hoca – Finansal Muhasebe – Ders 29
KONULAR: ÖZKAYNAKLAR, kâr yedekleri
31
SGS – Umut Hoca – Finansal Muhasebe – Ders 30
KONULAR: ÖZKAYNAKLAR, yasal yedek ve temettü hesaplaması, kâr-zarar soruları
32
SGS – Umut Hoca – Finansal Muhasebe – Ders 31
KONULAR: DÖNEM SONU KAPANIŞLAR, konu anlatımı
33
SGS – Umut Hoca – Finansal Muhasebe – Ders 32
KONULAR: DÖNEM SONU KAPANIŞLAR, soru çözümü
1
Canlı dersler başladığında kayıtlı dersler buraya eklenecektir.
1
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 1

KONULAR:  GENEL BİLGİLER - BORÇ ALACAK KAVRAMLARI - KAYIT ÖRNEKLERİ

2
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 2
KONULAR: DERS MAL ALIŞ - SATIŞ KAYITLARI - KDV HESAPLARI
3
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 3
KONULAR: TANIMLAR-MUHASEBE-KAVRAM-BILANCO-GELIR TABLOSU
4
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 4
KONULAR: HESAP KAVRAMI HESAPLAR NASIL ÇALIŞIR-HESAP TÜRLERİ
5
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 5
KONULAR: YEVMİYE DEFTERİ -BÜYÜK DEFTER- MİZAN -MUHASEBE SÜRECİ - GÜNLÜK İŞLEMLERE İLİŞKİN KAYIT ÖRNEKLERİ
6
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 6
KONULAR: Hazır değerler, Kasa noksanı - Kasa Fazlası
7
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 7
KONULAR: Hazır değerler - Yabancı paralar - Alınan verilen çekler - Bankalar
8
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 8
KONULAR: Hazır değerler - Bankalar faiz tahakkukları - Diğer hazır değerler.
9
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 9
KONULAR: Menkul kıymetler - Hisse senedi - Tahvil alış satış - Temettü kayıtlar
10
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 10
KONULAR: Menkul kıymetler, Değer düşüklüğü , Tahvil faizleri
11
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 11
KONULAR: Ticari alacaklar , Alıcılar, Alacak senetleri
12
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 12
KONULAR: Ticari alacaklar , Poliçe , Reeskont
13
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 13
KONULAR: Ticari alacaklar , Şüpheli ticari alacaklar , Verilen depozito teminatlar
14
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 14
KONULAR: Diğer Alacaklar - Stoklar
15
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 15
KONULAR: Stoklar
16
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 16
KONULAR: Stoklar
17
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 17
KONULAR: Diğer Dönen Varlıklar - Duran Varlıklar
18
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 18
KONULAR: Duran Varlıklar - Amortisman Hesaplamaları – Kayıtlar
19
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 19
KONULAR: Duran Varlıklar Kayıtlar
20
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 20
KONULAR: Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar- Mali Borçlar -Ticari Borçlar
21
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 21
KONULAR: Diğer Borçlar - Alınan Avanslar - Ödenecek Vergi Ve Yükümlülükler - Borç Ve Gider Karşılıkları
22
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 22
KONULAR: Borç Ve Gider Karşılıkları - Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar - Özkaynaklar
23
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 23
KONULAR: Özkaynaklar
24
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 24
KONULAR: Yedek - Temettü Hesaplamaları - Dönem Ayarlama Kayıtları
25
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 25
KONULAR: Dönem Ayarlamaları - Hesapların Kapanışı - Kavramlar - İlkeler
26
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 1 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: Hazır değerlere çalışma soruları 1
27
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 2 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ : Menkul kıymetler , Çalışma soruları 2
28
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 3 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: Ticari alacaklar - Çalışma Soruları 3-1 ve 20. Sorular
29
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 4 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: Ticari alacaklar - 21. ve 25. Sorular - Stoklar 1. VE 10. Sorular
30
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 5 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: Stoklar 11. VE 20. Sorular- Duran varlıklar 1. VE 12. Sorular
31
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 6 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: Duran varlıklar 13. Ve 20. Sorular - Yabancı Kaynaklar 1. Ve 8. Sorular
32
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 7 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: Çalışma Soruları 6 Yabancı Kaynaklar ( 9. Ve 24. Sorular )
33
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 8 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: Çalışma Soruları 7 - Özkaynak- Gelir -Gider
34
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 9 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: Çalışma Soruları 8 - Hesap Tanım Kavram - ( 1. Ve 45. Sorular )
35
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 10 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: Çalışma Soruları 8- Hesap Tanım Kavram - ( 46. Ve 64. Sorular ) - Çalışma Soruları 9 – ( 1. Ve 25. Sorular )
36
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 11 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: Çalışma Soruları 9 - ( 26. Ve 65. Sorular )
37
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 12 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: Çalışma Soruları 9 - ( 66. Ve 117. Sorular )
38
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 13 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: Çalışma Soruları 10 - ( 1. Ve 22. Sorular )
39
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 14 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: Çalışma Soruları 10 - ( 23. Ve 45. Sorular )
40
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 15 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: Çalışma Soruları 10 - ( 46. Ve 71. Sorular )
41
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 16 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: Çalışma Soruları 10 - ( 72. Ve 100. Sorular )
1
Canlı dersler başladığında podcastler buraya eklenecektir.
1
SGS FİNANSAL MUHASEBE – SORU BANKASI 150 – VİDEO ÇÖZÜMLÜ
150 soru


2
SGS FİNANSAL MUHASEBE – GENEL TEST
100 soru


1
Yeni dönem başladığında dersler başladığında kayıtlı dersler buraya eklenecektir.
1
Canlı dersler başladığında podcastler buraya eklenecektir.
1
SORULAR EKLENİYOR!
1
SGS – Maliye– Ders 1
KONULAR: 1.ünite MERKANTALİZM FİZYOKRASİ VE TEMEL MALİ AKIMLAR
2
SGS – Maliye– Ders 2
KONULAR: 2.ünite KAMU MALİYESİNİN GÖREVLERİ ,KAMUSAL MALLAR
3
SGS – Maliye– Ders 3
KONULAR: 3.ünite KAMU HARCAMALARI ,ARTIŞ NEDENLERİ VE SINIFLANDIRILMASI
4
SGS – Maliye– Ders 4
KONULAR: 4.ünite 1.bölüm ‐ KAMU GELİRLERİ- VERGİ İLKELERİ, TEMEL KAVRAMLAR
5
SGS – Maliye– Ders 5
KONULAR: 4.ünite 2.bölüm VERGİLEME KAVRAMLARI VE SORULAR
6
SGS – Maliye– Ders 6
KONULAR: 5.ünite VERGİLEME TEKNİĞİ
7
SGS – Maliye– Ders 7
KONULAR:6.ünite DEVLET BÜTÇESİ , GENEL VE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER
8
SGS – Maliye– Ders 8
KONULAR:7.ünite YEREL YÖNETİMLER VE BÜTÇE SÜRECİ
9
SGS – Maliye– Ders 9
KONULAR: 8.ünite ‐ DEVLET BORÇLARI VE SORULAR
10
SGS – Maliye– Ders 10
KONULAR:çıkan sorular 1.bölüm
11
SGS – Maliye– Ders 11
KONULAR:çıkan sorular 2.bölüm
12
SGS – Maliye– Ders 12
KONULAR: çıkan sorular 3.bölüm
13
SGS – Maliye– Ders 13
KONULAR: çıkan sorular 4.bölüm
1
Yeni dönem başladığında dersler başladığında podcastler buraya eklenecektir.
1
SGS MALİYE – TEST ÜNİTE 1
9 soru


2
SGS MALİYE – TEST ÜNİTE 2
10 soru


3
SGS MALİYE – TEST ÜNİTE 3
8 soru


4
SGS MALİYE – TEST ÜNİTE 4-5-6
20 soru


5
SGS MALİYE – TEST ÜNİTE 7
10 soru


6
SGS MALİYE – TEST ÜNİTE 8-9
10 soru


7
SGS MALİYE – SORU BANKASI 100 – VİDEO ÇÖZÜMLÜ
100 soru
1
Canlı dersler başladığında kayıtlı dersler buraya eklenecektir.
1
SGS – Maliyet Muhasebesi – Ders 1
KONULAR: Temel kavramlar - direkt endirekt ayırımı - maliyeti oluşturan unsurlar
2
SGS – Maliyet Muhasebesi – Ders 2
KONULAR: Sabit değişken - Yarı değişken maliyetler - toplam maliyet fonksiyonu - Esnek bütçe denklemi
3
SGS – Maliyet Muhasebesi – Ders 3
KONULAR: En düşük en yüksek noktalar yöntemi - ilk madde ve malzeme - FIFO - LIFO
4
SGS – Maliyet Muhasebesi – Ders 4
KONULAR: İlk madde ve malzeme - FIFO - LIFO - Ortalama maliyet - Ekonomik sipariş miktarı
5
SGS – Maliyet Muhasebesi – Ders 5
KONULAR: İşçilik maliyetleri - Boşa geçen zaman - Fazla mesai farkları - İzin ücretleri
6
SGS – Maliyet Muhasebesi – Ders 6
KONULAR: GUG - Maliyet dağıtımları - 1. Dağıtım - 2. Dağıtım basit doğrudan dağıtım
7
SGS – Maliyet Muhasebesi – Ders 7
KONULAR: Maliyet dağıtımları - kademeli dağıtım - Matematiksel dağıtım
8
SGS – Maliyet Muhasebesi – Ders 8
KONULAR: Sipariş maliyet sistemi
9
SGS – Maliyet Muhasebesi – Ders 9
KONULAR: Birleşik imalat - Kapsamına göre maliyet muhasebesi sistemleri
10
SGS – Maliyet Muhasebesi – Ders 10
KONULAR: Kapsamına göre maliyet muhasebesi sistemleri - Tam, Değişken, Asal, Normal maliyet sistemi
11
SGS – Maliyet Muhasebesi – Ders 11
KONULAR: Safha maliyet sistemi
12
SGS – Maliyet Muhasebesi – Ders 12
KONULAR: Safha maliyet sistemi
13
SGS – Maliyet Muhasebesi – Ders 13
KONULAR: Standart maliyet sistemi - Sapmalar
14
SGS – Maliyet Muhasebesi – Ders 14
KONULAR: Maliyet sistemleri , Üretim kayıpları , Fire – Kusurlu , Başabaş noktası , Bütçeleme
15
SGS – Maliyet Muhasebesi – Ders 15
KONULAR: Tekdüzen hesap planında maliyet muhasebesi , 7A-7B Kayıtlar
16
SGS – Maliyet Muhasebesi – Ders 16
KONULAR: Sapma kayıtları . SMM tablosu
17
SGS – Maliyet Muhasebesi – Ders 1 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ : Çalışma Soruları 1 (1-21. Sorular )
18
SGS – Maliyet Muhasebesi – Ders 2 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: Çalışma Soruları 2 ( 1. Ve 13. Sorular )
19
SGS – Maliyet Muhasebesi – Ders 3 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: Çalışma Soruları 2 (14.- 15. Sorular ) - Çalışma Soruları 3 ( 1.-10. Sorular ) - Çalışma Soruları 4 ( 1. - 4. Sorular )
20
SGS – Maliyet Muhasebesi – Ders 4 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: Çalışma Soruları 4 - 5. Ve 7. Sorular - Çalışma Soruları 5 - Çalışma Soruları 6
21
SGS – Maliyet Muhasebesi – Ders 5 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: Çalışma Soruları 7 Ve 8
22
SGS – Maliyet Muhasebesi – Ders 6 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: Çalışma Soruları 9 Ve 10
23
SGS – Maliyet Muhasebesi – Ders 7 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: Çalışma Soruları 11 Ve 12
24
SGS – Maliyet Muhasebesi – Ders 8 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: Kısa Tekrar Ve Genel Tekrar 1 ( 1. Ve 12. Sorular )
25
SGS – Maliyet Muhasebesi – Ders 9 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: Genel Tekrar 1 ( 13. Ve 30. Sorular )
26
SGS – Maliyet Muhasebesi – Ders 10 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: Genel Tekrar 2
1
Yeni dönem başladığında dersler başladığında podcastler buraya eklenecektir.
1
SGS MALİYET MUHASEBESİ – SORU BANKASI 120 – VİDEO ÇÖZÜMLÜ
120 soru
2
SGS MALİYET MUHASEBESİ – GENEL TEST
72 soru


1
Canlı dersler başladığında kayıtlı dersler buraya eklenecektir.
1
SGS – Meslek Hukuku – Ders 1
KONULAR: KANUNUN AMACI, Mesleğin Konusu, Meslek Unvanlarının Haksız Kullanımı, Meslek Mensubu Olmanın Şartları.
2
SGS – Meslek Hukuku – Ders 2
KONULAR: Sınav Komisyonları, Bilirkişi Heyeti, Yabancı SMMM’ler, Meslekle İlgili Çalıştırılmayacak Olanlar, Stajdan Sayılan Hizmetler, İlçede Oda Kurmanın Şartları, Amaçları Dışında Faaliyet Gösteren Oda Organlarının Görevlerine Son Verilmesi.
3
SGS – Meslek Hukuku – Ders 3
KONULAR: Odaların Faaliyetten Men Edilmesi, oda kurulları, birlik kurulları.
4
SGS – Meslek Hukuku – Ders 4
KONULAR: Staj yönetmeliği, sınav yönetmeliği.
5
SGS – Meslek Hukuku – Ders 5
KONULAR: ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ, Genel Mesleki Standartlar, Büro Edinme, Tabela, İş Kabulü, Sözleşme Yapılması Zorunlu İşler, Sözleşmelerde Asgari Bilgiler, Sözleşmenin Feshi, Defter ve Belgelerin Saklanması ve İadesi.
6
SGS – Meslek Hukuku – Ders 6
KONULAR: Nakil, Görevle İlgili Suçlar, Çalışanlar Listesinden Silinme, Yasaklar, İstisnalar (Meslekle Bağdaşan İşler), Denetim Raporu Bölümleri, Denetim Raporu Çeşitleri, Kanunsuz İşleri Bildirme Yükümlülüğü.
7
SGS – Meslek Hukuku – Ders 7
KONULAR: DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ, İhbar ve Şikayet, Disiplin Soruşturmasının Süresi, Disiplin Cezaları.
8
SGS – Meslek Hukuku – Ders 8
KONULAR: Disiplin Cezalarında Farklı Uygulama, Disiplin Kurulu Üyelerinin Reddi ve Çekilme, Oda ve Birlik Kurulu Üyeleri Hakkında Soruşturma, Kovuşturma Yetkisi ve Zamanaşımı, ETİK YÖNETMELİĞİ.
9
SGS – Meslek Hukuku – Ders 9
KONULAR: HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ, KAŞE YÖNETMELİĞİ, ÜCRET YÖNETMELİĞİ, Asgari Ücretin Tespiti.
10
SGS – Meslek Hukuku – Ders 10
KONULAR: Ücretin Paylaşılması, İşin Devri ve Ücret, Ücretin Bir İşe Hasredilmesi, Ücretin Ödenmemesi, TASDİK YÖNETMELİĞİ.
11
SGS – Meslek Hukuku – Ders 1 Soru Çözümü
KONULAR: SORU ÇÖZÜM 1-13. SORULAR
12
SGS – Meslek Hukuku – Ders 2 Soru Çözümü
KONULAR:SORU ÇÖZÜM 14-27. SORULAR
13
SGS – Meslek Hukuku – Ders 3 Soru Çözümü
KONULAR: SORU ÇÖZÜM 41-55. SORULAR
14
SGS – Meslek Hukuku – Ders 4 Soru Çözümü
KONULAR: SORU ÇÖZÜM 27-40. SORULAR
15
SGS – Meslek Hukuku – Ders 5 Soru Çözümü
KONULAR: SORU ÇÖZÜM 56-70. SORULAR
1
Yeni dönem başladığında dersler başladığında podcastler buraya eklenecektir.
1
SGS MESLEK HUKUKU – GENEL TEST
100 soru


1
Canlı dersler başladığında kayıtlı dersler buraya eklenecektir.
1
SGS – Standartlar – Ders 1
KONULAR: Kavramsal çerçeve, TMS 1 Finansal tabloların sunuluşu standardı
2
SGS – Standartlar – Ders 2
KONULAR: TMS 2 Stoklar standardı
3
SGS – Standartlar – Ders 3
KONULAR: TMS 7 Nakit akış tabloları standardı , TMS 8 Muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde değişiklikler ve hatalar standardı
4
SGS – Standartlar – Ders 4
KONULAR: TMS 10 Raporlama döneminden sonraki olaylar standardı , TMS 12 Gelir vergileri standardı
5
SGS – Standartlar – Ders 5
KONULAR: TMS 16 Maddi duran varlıklar standardı
6
SGS – Standartlar – Ders 6
KONULAR: TMS 16 Maddi duran varlıklar St- TMS 19 Çalışanlara sağlanan faydalar St- TMS20 Devlet teşvikleri St- TMS 21 Kur değişiminin etkileri St.
7
SGS – Standartlar – Ders 7
KONULAR: TMS 23 Borçlanma maliyetleri st-TMS 24 İlişkili taraf açıklamaları st- TMS 27 Bireysel finansal tablolar st- TMS 28 iştiraklerdeki yatırımlar st -TMS 29 Yüksek enflasyon st
8
SGS – Standartlar – Ders 8
KONULAR: TMS 32 Finansal araçlar sunum st. - TMS 33 Hisse başına kazanç st. – TMS 34 Ara dönem finansal raporlama st.- TMS 39 Finansal araçla muhasebeleştirme - TMS 36 Varlıklarda değer düşüklüğü st – TMS 37 Karşılıklar, koşullu varlıklar , koşullu borçlar st.
9
SGS – Standartlar – Ders 9
KONULAR: TMS 38 Maddi olmayan duran varlılar st. – TMS 40 Yatırım amaçlı gayrimenkuller st. – TMS 41 Tarımsal faaliyetler st.
10
SGS – Standartlar – Ders 1 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: Çalışma soruları 1 ( 1. ve 19. Sorular)
11
SGS – Standartlar – Ders 2 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: Çalışma soruları 1 (20. ve 40. Sorular)
12
SGS – Standartlar – Ders 3 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: Çalışma soruları 2 (1. ve 22. Sorular)
13
SGS – Standartlar – Ders 4 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: Çalışma soruları 2 - 22. Ve 43. Sorular- Çalışma soruları 3- 1. Ve 8. Sorular
14
SGS – Standartlar – Ders 5 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ : Çalışma soruları 3 - 9. Ve 30. Sorular
15
SGS – Standartlar – Ders 6 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ : Çalışma Soruları 4- Genel Tekrar 1- 1. Ve 6. Sorular
16
SGS – Standartlar – Ders 7 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: Genel Tekrar 1 - 7. Ve 50. Sorular
17
SGS – Standartlar – Ders 8 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: Genel Tekrar 2
18
SGS – Standartlar – Ders 9 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: Genel Tekrar 3
19
SGS – Standartlar – Ders 10 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: Genel Tekrar 4 – Genel Tekrar 5 – 1. Ve 16. Sorular
20
SGS – Standartlar – Ders 11 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: Genel Tekrar 5 – 17. Ve 40. Sorular
1
Yeni dönem başladığında dersler başladığında podcastler buraya eklenecektir.
1
SGS STANDARTLAR – GENEL TEST
100 soru


1
Canlı dersler başladığında kayıtlı dersler buraya eklenecektir.
1
Yeni dönem başladığında dersler başladığında podcastler buraya eklenecektir.
1
SORULAR EKLENİYOR!
1
Canlı dersler başladığında kayıtlı dersler buraya eklenecektir.
1
SGS – Vergi Hukuku – Ders 1
KONULAR: Tanım-mali hukuk - ilişkileri - bölümleri - kaynaklar - hukuki güv.
2
SGS – Vergi Hukuku – Ders 2
KONULAR: Yorum - Mükellef - Ehliyet - Süreç - Tarh
3
SGS – Vergi Hukuku – Ders 3
KONULAR: Tebliğ - Tahakkuk - Tahsil - Zaman aşımı
4
SGS – Vergi Hukuku – Ders 4
KONULAR: Uyuşmazlık - Hatalar
5
SGS – Vergi Hukuku – Ders 5
KONULAR: Hataların ortaya çık - Hazırlayıcı - Bildirim belgeler
6
SGS – Vergi Hukuku – Ders 6
KONULAR: Tasdik - Fatura - Cezalar
7
SGS – Vergi Hukuku – Ders 7
KONULAR: peçeleme - süreler - değerleme - gvk - mükellefiyet
8
SGS – Vergi Hukuku – Ders 8
KONULAR: ticari k.-zirai k.-ücret-smk-gmsi-msi-telif k..mp4
9
SGS – Vergi Hukuku – Ders 9
KONULAR: kv-kdv-6183-ötv-viv-damga-mtv.mp4
1
Yeni dönem başladığında dersler başladığında podcastler buraya eklenecektir.
1
SGS VERGİ HUKUKU – GENEL TEST
60 soru


1
Canlı dersler başladığında kayıtlı dersler buraya eklenecektir.
1
Yeni dönem başladığında dersler başladığında podcastler buraya eklenecektir.
1
Canlı dersler başladığında kayıtlı dersler buraya eklenecektir.
1
Yeni dönem başladığında dersler başladığında podcastler buraya eklenecektir.
1
ONLINE DENEME SINAVI 1 – VİDEO CEVAPLI
100 soru
2
ONLINE DENEME SINAVI 2 – VİDEO CEVAPLI
100 soru
3
TÜRKİYE GENELİ – ONLINE DENEME SINAVI 3 – VİDEO CEVAPLI
100 soru
4
TÜRKİYE GENELİ – ONLINE DENEME SINAVI 4 – VİDEO CEVAPLI
100 soru
5
TÜRKİYE GENELİ – ONLINE DENEME SINAVI 5 – VİDEO CEVAPLI
100 soru
1
SGS Deneme Sınavı 1
130 soru

GENEL KÜLTÜR TESTİ  : 1 – 30. SORULAR

ALAN BİLGİSİ TESTİ  : 31 – 130. SORULAR

Süre : 165 DK

2
SGS Deneme Sınavı 2
130 soru

GENEL KÜLTÜR TESTİ  : 1 – 30. SORULAR

ALAN BİLGİSİ TESTİ  : 31 – 130. SORULAR

Süre : 165 DK

3
SGS Deneme Sınavı 3
130 soru

GENEL KÜLTÜR TESTİ  : 1 – 30. SORULAR

ALAN BİLGİSİ TESTİ  : 31 – 130. SORULAR

Süre : 150 DK

4
SGS Deneme Sınavı 4
130 soru

GENEL KÜLTÜR TESTİ  : 1 – 30. SORULAR

ALAN BİLGİSİ TESTİ  : 31 – 130. SORULAR

Süre : 165 DK

5
5 5 üzerinden
9 Yorumlar

Detaylı Puanlar

Yıldız 5
9
Yıldız 4
0
Yıldız 3
0
Yıldız 2
0
Yıldız 1
0

{{ review.user }}

{{ review.time }}
 

Daha fazla göster
Lütfen giriş yapıp yorum ekleyin
2024-3 SGS Eğitimi
5 5 üzerinden
5
9 yorum
Fiyat:
6,250₺