KVKK Gizlilik Politikası

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Aydınlatma Metni

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK ”) 10’uncu maddesi uyarınca Suat Hoca Eğitim Kurumları Ticaret Limited Şirketi (“suathocaonline”) olarak suathocaonline.com’a kayıt olma sırasında paylaştığınız verilerinize ilişkin sizleri; kimliğimiz, kişisel verilerinizi işleme amaçlarımız, kime ve hangi amaçla aktardığımız, hukuki sebeplerimiz, yöntemlerimiz ve haklarınız konusunda bilgilendirmek isteriz:

Kişisel verileriniz,

 • hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun vebelirli, açık ve meşru amaçlar için işlenmekte,
 • doğru ve gerektikçe güncel tutulmakta,
 • işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü kullanılmakta ve
 • hukuka uygun olarak belirlediğimiz saklama süresi boyunca muhafaza edilmektedir.
Veri Kategorisi Kişisel Veriler İlgili Kişi İşleme Amacı İşlememizdeki Hukuki Sebep Toplama Yöntemi Veri Aktarımı
Kimlik Ad Soyad Aday Üye Aday Üye’nin profilini oluşturmak Aday Üye’nin kayıt sürecinin yürütülmesi bakımından Kimlik verisini işlememizin meşru menfaatimiz için zorunlu olması Kayıt Formu ile, otomatik Yalnızca uyuşmazlık halinde yetkili makamlar ile paylaşılabilecektir.
İletişim Telefon Numarası Aday Üye Aday Üye’ye doğrulama ve bilgilendirme mesajları yollamak, siparişiyle ilgili iletişime geçmek/ Fatura düzenlemek 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince ticari iletişimi sağlamak amacıyla İletişim verisi işlenmektedir. Kayıt Formu ile, otomatik Yapılmıyor.
İletişim E-Posta Adresi Aday Üye Aday Üye’ye doğrulama ve bilgilendirme amaçlı iletiler gönderme 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun gereğince ticari iletişimi sağlamak amacıyla İletişim verisi işlenmektedir. Kayıt Formu ile, otomatik Yapılmıyor.

Sahip olduğunuz haklar aşağıdaki gibi özetlenebilir:

Kişisel verilerinizin,

 • işlenip işlenmediğine,
 • işlenme amacına,
 • yurtiçine ya da yurtdışına aktarılmasına dair

bilgi edinme;

 • amacına uygun işlenmesini,
 • yanlış veya eksikse düzeltilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini,
 • ilgili sebepler ortadan kalktıysa imha edilmesini ve üçüncü kişilerin haberdar edilmesini ve
 • uğradığınız zararların tazmin edilmesini

talep etme;

 • otomatik sistemlerce yapılan analizler sebebiyle aleyhinize çıkan sonuçlara

itiraz etme.

Yukarıda belirtilmiş olan hakları kullanımınıza dair beyanı, kimliğinizi tespit edici belgeler ve talep konusu ile beraber aşağıdaki kanallar vasıtasıyla tarafımıza iletebilirsiniz:

 • [email protected] adresine e-posta yolu ile güvenli elektronik imzalı ya da imzasız olarak iletmek suretiyle,
 • “Aydınlı Mahallesi Öz Çınar Sokak Dumankaya Panoroma A Blok D 55 TUZLA /İSTANBUL” adresine elden teslim etmek suretiyle veya Noter ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla.

Talebinizi 30 (otuz) günden fazla olmamak üzere en kısa sürede ve işlemin maliyeti olmadığı sürece ücret talep etmeksizin cevaplayacağımızı taahhüt ediyoruz.