Yeterlilik – VERGİ HUKUKU

DERSLERİ TEK TEK VEYA PAKET HALİNDE AVANTAJLI OLARAK ALABİLİRSİNİZ.

CANLI DERSLERİMİZ 15 OCAK’TA BAŞLAYACAKTIR!

1
Yeterlilik Vergi Hukuku Podcast Dinle
1
KAYIT – 26.01.2024 – 20:00-23:00 – Vergi Hukuku
3 Saat
KONULAR: Soru Çözümü
2
KAYIT – 25.01.2024 – 20:00-23:00 – Vergi Hukuku
3 Saat
KONULAR: Soru Çözümü
3
KAYIT – 24.01.2024 – 20:00-23:00 – Vergi Hukuku
3 Saat
KONULAR: Soru Çözümü
4
KAYIT – 23.01.2024 – 20:00-23:00 – Vergi Hukuku
3 Saat
KONULAR: Soru Çözümü
5
KAYIT – 22.01.2024 – 20:00-23:00 – Vergi Hukuku
3 Saat
KONULAR: Ödeme emri, tecil, aciz hali, iptal davası, ötv, mtv, damga vergisi, viv, soru çözümü
6
KAYIT – 19.01.2024 – 20:00-23:00 – Vergi Hukuku
3 Saat
KONULAR: Yabancı Yatırımlarda Taşımacılıkta Hasılatın Matraha Oranı, Tasfiye, Birleşme, Devir, Bölünme, Kdv, Konu, Teslim Ve Hizmet Kavramları Ve Sayılan Haller, İşlemlerin Türkiye’de Yapılması, Kdv’nin Mükellefi, Vergi Sorumlusu, İstisnalar, Mal Ve Hizmet İhracatı, İhracat Teslimi Ve Yurt Dışındaki Müşterilere Verilen Hizmetler, Transit Taşımacılık İstisnası, Diplomatik İstisna, Sosyal – Askeri – Kültürel – Diğer İstisnalar (Kısmi İstisna), İstisnadan Vazgeçme, İthalat İstisnası, Teslim Ve Hizmette Matrah, İthalatta Matrah, Uluslar Arası Yolcu Ve Yük Taşımalarında Matrah, Özel Matrah Şekilleri, Matraha Dahil Olan Unsurlar, Matraha Dahil Olmayan Unsurlar, Emsal Bedeli, Verginin Oranı, Vergi İndirimi, İndirilemeyecek Kdv, Kısmi Vergi İndirimi, Hasılat Esaslı Vergilendirme, Vergilendirme Dönemi, Tarh Yeri, Vergi Teminatı, 6183 Sayılı Kanun, Kanunu Uygulayacak Kamu Tüzel Kişileri, Alacağın Mahiyeti, Kapsama Girmeyen Alacaklar, Kanundaki Terimler, Borçlunun Ölümü Ve Ölüm Halinde Takibin Geri Bırakılması, Amme Alacağınıkorumaya Yönelik Önlemler
7
KAYIT – 18.01.2024 – 20:00-23:00 – Vergi Hukuku
3 Saat
8
KAYIT – 17.01.2024 – 20:00-23:00 – Vergi Hukuku
3 Saat
KONULAR: Gelir Vergisi Kanunu, Gelir, Gelirin Unsurları, Mükellefler, Kazanç Veya İradın Türkiye'de Elde Edilmesi, Daimi Temsilci, Muaflıklar, İstisnalar, Emsal Kira, İndirimler, Ticari Kazanç, İndirilecek Ve İndirilmeyecek Giderler, Basit Usul, Zirai Kazanç, Ücret, Gelir Vergisi Tarifesi.
9
KAYIT – 16.01.2024 – 20:00-23:00 – Vergi Hukuku
3 Saat
10
KAYIT – 15.01.2024 – 20:00-23:00 – Vergi Hukuku
3 Saat
KONULAR: Vuk Kapsam, Vergi Kanunlarının Uygulanması Ve İspat, Vergi Dairesi, Vergi Mahremiyeti, İdarenin Yardımı, Vergi Mükellefi Ve Sorumlusu, Vergi Ehliyeti, Kanuni Temsilcilerin Ödevi, Vergi Kesenlerin Sorumluluğu, Mirasçıların Sorumluluğu, Vergi Sorumlusu Ödevlerini Yerine Getirmez İse, Mücbir Sebepler, Süreler, Vergilendirme Süreci, Vergi Alacağının Ortadan Kalkması, Vergi Hataları
1
YTR – Vergi Hukuku– Fırat Hoca – Ders 1
KONULAR: GENEL BİLGİLER-GELİR VERGİSİ
2
YTR – Vergi Hukuku– Fırat Hoca – Ders 2
KONULAR: GELİR VERGİSİ
3
YTR – Vergi Hukuku– Fırat Hoca – Ders 3
KONULAR: GELİR VERGİSİ
4
YTR – Vergi Hukuku– Fırat Hoca – Ders 4
KONULAR: GELİR VERGİSİ
5
YTR – Vergi Hukuku– Fırat Hoca – Ders 5
KONULAR: GELİR VERGİSİ
6
YTR – Vergi Hukuku– Fırat Hoca – Ders 6
KONULAR: GELİR VERGİSİ VE GELİR VERGİSİ ÖRNEKLERİ
7
YTR – Vergi Hukuku– Fırat Hoca – Ders 7
KONULAR: GELİR VERGİSİ VE GELİR VERGİSİ ÖRNEKLERİ
8
YTR – Vergi Hukuku– Fırat Hoca – Ders 8
KONULAR: GELİR VERGİSİ VE GELİR VERGİSİ ÖRNEKLERİ
9
YTR – Vergi Hukuku– Fırat Hoca – Ders 9
KONULAR: KURUMLAR VERGİSİ
10
YTR – Vergi Hukuku– Fırat Hoca – Ders 10
KONULAR: KURUMLAR VERGİSİ
11
YTR – Vergi Hukuku– Fırat Hoca – Ders 11
KONULAR: KURUMLAR VERGİSİ ÖRNEKLERİ
12
YTR – Vergi Hukuku– Fırat Hoca – Ders 12
KONULAR: KATMA DEĞER VERGİSİ
13
YTR – Vergi Hukuku– Fırat Hoca – Ders 13
KONULAR: KATMA DEĞER VERGİSİ
14
YTR – Vergi Hukuku– Fırat Hoca – Ders 14
KONULAR: KDV ÖRNEKLER
15
YTR – Vergi Hukuku– Fırat Hoca – Ders 15
KONULAR: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ - VERGİ USUL KANUNU
16
YTR – Vergi Hukuku– Fırat Hoca – Ders 16
KONULAR: VERGİ USUL KANUNU
17
YTR – Vergi Hukuku– Fırat Hoca – Ders 17
KONULAR: VERGİ USUL KANUNU
18
YTR – Vergi Hukuku– Fırat Hoca – Ders 18
KONULAR: VERGİ USUL KANUNU
19
YTR – Vergi Hukuku– Fırat Hoca – Ders 19
KONULAR: VERGİ USUL KANUNU
20
YTR – Vergi Hukuku– Fırat Hoca – Ders 20
KONULAR: VERGİ USUL KANUNU
21
YTR – Vergi Hukuku– Fırat Hoca – Ders 21
KONULAR: AMME ALACAKLARI TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA KANUN
22
YTR – Vergi Hukuku– Fırat Hoca – Ders 22
KONULAR: AMME ALACAKLARI TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA KANUN
1
YTR Vergi Hukuku Ders 1
KONULAR: Vuk kapsam - ispat - daire - mahremiyet
2
YTR Vergi Hukuku Ders 2
KONULAR: Mükellef - sorumlu - ehliyet - mücbir sebep
3
YTR Vergi Hukuku Ders 3
KONULAR: Vergilendirme süreci - Borcu sona erdiren haller - Hatalar
4
YTR Vergi Hukuku Ders 4
KONULAR: Hazırlayıcı işlemler - Defter ve belgeler
5
YTR Vergi Hukuku Ders 5
KONULAR: Belgeler - Değerleme - Amortisman - Cezalar
6
YTR Vergi Hukuku Ders 6
KONULAR: tekerrür-Gelir Vergisi-GMSİ istisnasına kadar
7
YTR Vergi Hukuku Ders 7
GVK istisnalardan Ticari kazançtan indirilmeyeceklere kadar
8
YTR Vergi Hukuku Ders 8
KONULAR: İnşaat işleri- basit usul- zirai kazanç- ücret- smk- gmsi
9
YTR Vergi Hukuku Ders 9
KONULAR: MSİ-Diğer kaz. irat- toplama yapılmayan hal.-zarar mahsubu-tevkifat-muhtasar-tarh yeri
10
YTR Vergi Hukuku Ders 10
KONULAR: GVK diğer ind.- KVK mükellefler-muafiyet-istisnalar
11
YTR Vergi Hukuku Ders 11
KONULAR: KVK kontrol edilen kurum-indirilecek gider-kkeg-örtülü sermaye-transfer fiyat-tasfiye-birleşme-devir
12
YTR Vergi Hukuku Ders 12
KONULAR: KDV-konu-teslim-hizmet-işlemlerin Türkiye'de yapılması-mükellef- sorumlu- ihracat-istisna-matrah-
13
YTR Vergi Hukuku Ders 13
KONULAR: emsal bedel-oran-indirim-indirilmeyecek kdv-hasılat esası-tarh yeri-teminat-6183-alacağın mahiyeti-terimler-ölüm-amme alacağını korumaya yönelik önlemler
14
YTR Vergi Hukuku Ders 14
KONULAR: ihtiyati tahakkuk-rüçhan hakkı-iptal davası-ödeme emri-ltd ve aş sorumluluk-tecil-gecikme zammı-özel ödeme şekilleri-aciz hali
15
KAYIT – 22.08.2023 – 20:00-21:50 – Vergi Hukuku
2 saat
16
KAYIT – 29.08.2023 – 20:00-21:50 – Vergi Hukuku
2 Saat
17
KAYIT – 05.09.2023 – 20:00-21:45 – Vergi Hukuku
2 saat
18
KAYIT – 08.09.2023 – 05:30-07:30 – Vergi Hukuku – Şafak Söktü Av Vakti
2 saat

Ders Hocası: Kurtuluş Hoca Ders Başlama Saati: 05:30 Ders Bitiş Saati: 07:30.

19
KAYIT – 12.09.2023 – 20:00-21:45 – Vergi Hukuku
2 Saat
Yeterlilik canlı yayınlarını izleyebilmek için önce sistemimize üye olmanız gerekmektedir. Ardından eğitimi satın almış ve siparişiniz sistem tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Kayıtlı kurslarım bölümünden Kursa başla diyerek canlı yayın tarihinde izleyebilirsiniz.
Canlı yayını izlediğiniz ders içerisinde canlı yayınlanan ders bittikten bir gün sonra ders kayıt şekinde yayınlanmaktadır. O derse tıklayarak izleyebilirsiniz.

CANLI DERSLERİMİZ 15 OCAK'TA BAŞLAYACAKTIR!


İlk yorumu yazan olun.

Lütfen giriş yapıp yorum ekleyin
Yeterlilik – VERGİ HUKUKU
Fiyat:
1,100₺