Yeterlilik – VERGİ HUKUKU

Satın al

DERS PROGRAMI

Dosya boyutu 930 kb

DERSLERİ TEK TEK VEYA PAKET HALİNDE AVANTAJLI OLARAK ALABİLİRSİNİZ.

1
Yeterlilik Vergi Hukuku Podcast Dinle
1
KAYIT– 18.07.2024 – 20:00-23:00 – Vergi Hukuku
3 Saat
Soru Çözümü Devam
2
KAYIT– 17.07.2024 – 20:00-23:00 – Vergi Hukuku
3 Saat
Soru Çözümü
3
KAYIT– 16.07.2024 – 20:00-23:00 – Vergi Hukuku
3 Saat
Soru Çözümü
4
KAYIT– 15.07.2024 – 20:00-23:00 – Vergi Hukuku
3 Saat
1. Ders- Ltd ortaklarının sorumluluğu, kanuni temsilcilerin sorumluluğu, gayrimenkul ve gemilerin haczi, tecil, gecikme zammı, özel ödeme şekilleri, aciz hali, ötv, viv, damga vergisi, mtv.
5
KAYIT – 14.07.2024 – 20:00-23:00 – Vergi Hukuku
3 Saat
1. Ders- sorumlu, istisnalar, ihracat, transit taşımacılık istisnası, diplomatik istisna, sosyal askeri istisnalar, istisnadan vazgeçme, ithalat istisnası, matrah, özel matrah şekilleri, matraha dahil olan ve olmayan unsurlar, emsal bedel, verginin oranı, indirim, indirilmeyecek KDV, kısmi vergi indirimi, hasılat esaslı vergilendirme, 2. Ders- vergilendirme dönemi, tarh yeri, teminat, 6183, kapsam, kanunu uygulayacaklar, alacağın mahiyeti, kapsama girmeyen aşacaklar, kanundaki terimler, ölüm, amme alacaklarını korumaya yönelik önlemler, teminat, 3. Ders- şahsi kefalet, teminat hükmünde eşya, ihtiyati haciz, ihtiyati tahakkuk, rüçhan hakkı, iptal davası, ödeme emri, mal bildirimi,
6
KAYIT– 13.07.2024 – 20:00-23:00 – Vergi Hukuku
3 Saat
1. Ders- diğer kazanç ve iratlar, beyanname çeşitleri, gelir vergisinde toplama yapılmayan haller, zarar mahsubu, gelir vergisi beyanname verilme zamanı, vergi tevkifatı yapacaklar, tevkifata tab olmayan ücretler, muhtasar beyanname, tarh yeri, vergilendirme dönemi, tarh zamanı, 2. Ders- geçici vergi, vergi tevkifatının mahsubu, vergi indirimi, yabancı memleketlerde ödenen vergi mahsubu, beyanname üzerinden indirimler, KVK, KVK mükellefleri, sermaye şirketleri, mükellefiyet, muafiyet, istisnalar, safi kurum kazancı, kontrol edilen yabancı kurum kazancı, indirilecek giderler, diğer indirimler, zarar mahsubu, KKEG, örtülü sermaye, transfer fiyatlandırılması, yabancı yatırımlarda hasılatın matraha oranı, 3. Ders- tasfiye, birleşme, devir bölünme, KDV, Konusu, teslim, teslim sayılan hal, hizmet, hizmet sayılan hal, işlemlerin Türkiye’de yapılması, KDV mükellefi
7
KAYIT– 12.07.2024 – 20:00-23:00 – Vergi Hukuku
3 Saat
1. Ders- muaflıklar, istisnalar, emsal kira bedeli, 2. Ders- indirimler, ticari kazanç, ticari kazancın tespiti, indirilecek giderler, indirilmeyecek giderler, yıllara yaygın inşaat işleri, basit usul, zirai kazanç, ücret, gelir vergisi dilimleri 3. Ders- serbest meslek kazancı, smk indirilecek giderler, GMSİ, GMSİ indirilecek giderler, GMSİ gelir hesaplama, GMSİ vergileme, Menkul sermaye iradı,
8
KAYIT – 11.07.2024 – 20:00-23:00 – Vergi Hukuku
3 Saat
1. Ders- İşe başlamayı bildirmek zorunda olanlar, defter tutmak zorunda olanlar, defter tutmak zorunda olmayanlar, sınıf değiştirme, tutulacak defterler, işletme hesabı, tasdike tabi defterler, tasdik zamanını geciktirme, fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu, serbest meslek makbuzu, ücret bordrosu, taşıma irsaliyesi, değerleme. 2. Ders- değerleme ölçüleri, amortisman, amortisman yöntemleri, değersiz alacaklar, şüpheli alacaklar, cezalar, usulsüzlük, vergi ziyaı, kaçakçılık, tekerrür, 3. Ders- cezaların ödenmesi ve kalkması, idari çözüm yolları, vergi davaları, gelir vergisi kanunu, gelir, gelirin unsurları, mükellefler, kazanç ve iradın Türkiye’de elde edilmesi, daimi temsilci.
9
KAYIT – 10.07.2024 – 20:00-23:00 – Vergi Hukuku
3 Saat
1. Ders- VUK kapsamı, vergi kanunlarının uygulanması ve ispat, vergi dairesi, vergi mahremiyeti, yasaklar, idarenin yardımı, mükellefiyet ve sorumluluk, ehliyet, kanuni temsilci, vergi kesenlerin sorumluluğu, mirasçıların sorumluluğu, vergi sorumlusu ödevini yerine getirmez ise, mücbir sebepler. 2. Ders- süreler, Mali tatil, vergilendirme süreci, vergi alacağının ortadan kalkması, ödeme, zamanaşımı. 3. Ders- terkin, düzeltme ve reddiyat, hatalar, hazırlayıcı işlemler,
10
DERS İPTAL – 09.07.2024 – 20:00-23:00 – Vergi Hukuku
3 Saat

Ders Hocası: Kurtuluş Hoca Ders Başlama Saati: 20:00 Ders Bitiş Saati: 23:00.

11
DERS İPTAL – 08.07.2024 – 20:00-23:00 – Vergi Hukuku
3 Saat

Ders Hocası: Kurtuluş Hoca Ders Başlama Saati: 20:00 Ders Bitiş Saati: 23:00.

1
YTR Vergi Hukuku Ders 1
KONULAR: Vuk kapsam - ispat - daire - mahremiyet
2
YTR Vergi Hukuku Ders 2
KONULAR: Mükellef - sorumlu - ehliyet - mücbir sebep
3
YTR Vergi Hukuku Ders 3
KONULAR: Vergilendirme süreci - Borcu sona erdiren haller - Hatalar
4
YTR Vergi Hukuku Ders 4
KONULAR: Hazırlayıcı işlemler - Defter ve belgeler
5
YTR Vergi Hukuku Ders 5
KONULAR: Belgeler - Değerleme - Amortisman - Cezalar
6
YTR Vergi Hukuku Ders 6
KONULAR: tekerrür-Gelir Vergisi-GMSİ istisnasına kadar
7
YTR Vergi Hukuku Ders 7
GVK istisnalardan Ticari kazançtan indirilmeyeceklere kadar
8
YTR Vergi Hukuku Ders 8
KONULAR: İnşaat işleri- basit usul- zirai kazanç- ücret- smk- gmsi
9
YTR Vergi Hukuku Ders 9
KONULAR: MSİ-Diğer kaz. irat- toplama yapılmayan hal.-zarar mahsubu-tevkifat-muhtasar-tarh yeri
10
YTR Vergi Hukuku Ders 10
KONULAR: GVK diğer ind.- KVK mükellefler-muafiyet-istisnalar
11
YTR Vergi Hukuku Ders 11
KONULAR: KVK kontrol edilen kurum-indirilecek gider-kkeg-örtülü sermaye-transfer fiyat-tasfiye-birleşme-devir
12
YTR Vergi Hukuku Ders 12
KONULAR: KDV-konu-teslim-hizmet-işlemlerin Türkiye'de yapılması-mükellef- sorumlu- ihracat-istisna-matrah-
13
YTR Vergi Hukuku Ders 13
KONULAR: emsal bedel-oran-indirim-indirilmeyecek kdv-hasılat esası-tarh yeri-teminat-6183-alacağın mahiyeti-terimler-ölüm-amme alacağını korumaya yönelik önlemler
14
YTR Vergi Hukuku Ders 14
KONULAR: ihtiyati tahakkuk-rüçhan hakkı-iptal davası-ödeme emri-ltd ve aş sorumluluk-tecil-gecikme zammı-özel ödeme şekilleri-aciz hali
1
YTR – Vergi Hukuku– Fırat Hoca – Ders 1
KONULAR: GENEL BİLGİLER-GELİR VERGİSİ
2
YTR – Vergi Hukuku– Fırat Hoca – Ders 2
KONULAR: GELİR VERGİSİ
3
YTR – Vergi Hukuku– Fırat Hoca – Ders 3
KONULAR: GELİR VERGİSİ
4
YTR – Vergi Hukuku– Fırat Hoca – Ders 4
KONULAR: GELİR VERGİSİ
5
YTR – Vergi Hukuku– Fırat Hoca – Ders 5
KONULAR: GELİR VERGİSİ
6
YTR – Vergi Hukuku– Fırat Hoca – Ders 6
KONULAR: GELİR VERGİSİ VE GELİR VERGİSİ ÖRNEKLERİ
7
YTR – Vergi Hukuku– Fırat Hoca – Ders 7
KONULAR: GELİR VERGİSİ VE GELİR VERGİSİ ÖRNEKLERİ
8
YTR – Vergi Hukuku– Fırat Hoca – Ders 8
KONULAR: GELİR VERGİSİ VE GELİR VERGİSİ ÖRNEKLERİ
9
YTR – Vergi Hukuku– Fırat Hoca – Ders 9
KONULAR: KURUMLAR VERGİSİ
10
YTR – Vergi Hukuku– Fırat Hoca – Ders 10
KONULAR: KURUMLAR VERGİSİ
11
YTR – Vergi Hukuku– Fırat Hoca – Ders 11
KONULAR: KURUMLAR VERGİSİ ÖRNEKLERİ
12
YTR – Vergi Hukuku– Fırat Hoca – Ders 12
KONULAR: KATMA DEĞER VERGİSİ
13
YTR – Vergi Hukuku– Fırat Hoca – Ders 13
KONULAR: KATMA DEĞER VERGİSİ
14
YTR – Vergi Hukuku– Fırat Hoca – Ders 14
KONULAR: KDV ÖRNEKLER
15
YTR – Vergi Hukuku– Fırat Hoca – Ders 15
KONULAR: ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ - VERGİ USUL KANUNU
16
YTR – Vergi Hukuku– Fırat Hoca – Ders 16
KONULAR: VERGİ USUL KANUNU
17
YTR – Vergi Hukuku– Fırat Hoca – Ders 17
KONULAR: VERGİ USUL KANUNU
18
YTR – Vergi Hukuku– Fırat Hoca – Ders 18
KONULAR: VERGİ USUL KANUNU
19
YTR – Vergi Hukuku– Fırat Hoca – Ders 19
KONULAR: VERGİ USUL KANUNU
20
YTR – Vergi Hukuku– Fırat Hoca – Ders 20
KONULAR: VERGİ USUL KANUNU
21
YTR – Vergi Hukuku– Fırat Hoca – Ders 21
KONULAR: AMME ALACAKLARI TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA KANUN
22
YTR – Vergi Hukuku– Fırat Hoca – Ders 22
KONULAR: AMME ALACAKLARI TAHSİLİ USULÜ HAKKINDA KANUN
Yeterlilik canlı yayınlarını izleyebilmek için önce sistemimize üye olmanız gerekmektedir. Ardından eğitimi satın almış ve siparişiniz sistem tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Kayıtlı kurslarım bölümünden Kursa başla diyerek canlı yayın tarihinde izleyebilirsiniz.
Canlı yayını izlediğiniz ders içerisinde canlı yayınlanan ders bittikten bir gün sonra ders kayıt şekinde yayınlanmaktadır. O derse tıklayarak izleyebilirsiniz.

İlk yorumu yazan olun.

Lütfen giriş yapıp yorum ekleyin
Yeterlilik – VERGİ HUKUKU
Fiyat:
1,100₺