UYGULAMALI MUHASEBE EĞİTİMİ 8. Grup

Satın al

DERS PROGRAMI

Dosya boyutu 21 kb

FATİH SULTAN MEHMET ÜNİVERSİTESİ İŞBİRLİĞİ İLE UYGULAMALI MUHASEBE EĞİTİMİ

23 EKİM 2023 ‘te BAŞLIYOR

E-Devlette görüntülenebilir üniversite onaylı sertifika 40 Kişilik VIP Sınıflarda Özel eğitim ( ONLINE – UZAKTAN EĞİTİM )

Eğitmen: ZEYNEP HOCA Eğitim süresi:  10 hafta = 60 SAAT

31.03.2024 TARİHİNE KADAR DERSLER KAYITTAN TEKRAR İZLENEBİLECEKTİR. 

 

UYGULAMALI MUHASEBE EĞİTİMİ DERS İÇERİĞİ

1.  MUHASEBE EĞİTİMİ 

 • Tek Düzen Hesap Planı ve İşletme türüne göre hesap planının oluşturulması.

2. TİCARİ İŞLETME TÜRLERİ ve ÖZELLİKLERİ 

 • Şahıs İşletmeleri 
 • Sermaye Şirketleri

3. DEFTERLER

 • VUK’na göre tutulması zorunlu defterler
 • TTK’ya göre tutulması zorunlu defterler

4. BELGELER

 • Fatura, Serbest Meslek Makbuzu, 
 • Gider Pusulası, Müstahsil Makbuzu, 
 • Perakende Satış Fişi, Ücret Bordrosu, 
 • Tahsilat ve Tediye Makbuzu vb belgelerin kullanımı ve düzenleme esasları.

5. SGK MEVZUATI

 • İşe giriş ve işten çıkış işlemleri
 • Aylık hizmet bildirgesi ve hazırlanması
 • Eksik gün bildirimi

6. MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ

 • Hammadde ve ticari mal alış işlemleri
 • Yurt içi satış işlemleri
 • İhracat ve İhraç kayıtlı satış işlemleri,
 • Ücret tahakkuku
 • Kira tahakkuk işlemleri
 • KDV tahakkuku ve vergi ödeme işlemleri

7. YANSITMA İŞLEMLERİ VE DÖNEM SONU KAPANIŞ İŞLEMLERİ

  Kapsamlı monografi ile dönem içi tüm muhasebe kayıt işlemlerin bir muhasebe programı üzerinden yapılması ve dönem sonu işlemleri için gerekli çalışmaların yapılıp, kapanış yevmiye kayıtlarının oluşturulması.

8. FİNANSAL TABLOLAR

  Finansal tabloların tanımı, bölümleri ve finansal tabloların düzenlenmesine ilişkin temel ilkeler ile hazırlanan tabloların okunması ve değerlendirilmesi analiz ve yorumu.

9. BELGE KONTROL VE TASNİFİ

Bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulduğunda veya ibrazı istendiğinde kolaylık sağlayacak şekilde tasnifi  ve belgelerin ilgili mevzuatlara göre saklanma yükümlülüğü.

10.ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ VE KURULUŞ SÜRECİ

 • Şahıs ve şirket türlerine göre şirket kuruluş süreçleri. 
 • Yeni TTK’ya göre dikkate edilmesi gereken özellikli hususlar.
 • MERSİS sisteminden Anonim Şirket ve Limited şirket kuruluş işlemleri.
 • Tescile tabi olan kuruluşlarda ticaret sicil işlemleri,

11. SGK İŞLEMLERİ (MHSGK kapsamında)

 • İşe giriş/İşten çıkış işlemleri,
 • Bordro hazırlama ve ücret tahakkuklarının yapılması 
 • SGDP li çalışanlar için bordro hazırlama ve ücret tahakkuklarının yapılması
 • Eksik gün bildirimin hazırlanması, eksik gün bildiriminde dikkate edilmesi gereken hususlar
 • Aylık hizmet bildirgesinin hazırlanması

12. GELİR VERGİSİ KANUNU

 • Verginin konusu
 • Tam mükellef ve dar mükellef gerçek kişi
 • Tam mükellef gerçek kişiler için toplama yapılmayan haller
 • Dar mükellef gerçek kişiler için toplama yapılmayan haller
 • Gelir vergisinde yer alan istisnalar
 • Gelirin unsurları ve beyana tabi olma şartları
 • Kazancın tespitinde indirilebilecek giderler ve indirilmeyecek giderler.
 • Diğer indirimler 
 • Gelir vergisinde yer alan beyanname çeşitleri ile beyan ve ödeme süreleri

13. KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

 • Verginin konusu ve Kurumlar vergisinin mükellefleri,
 • Tam mükellef kurum ve dar mükellef kurum
 • Kurumlar vergisinde yer alan istisnalar
 • Kazancın tespitinde indirilebilecek giderler ve indirilmeyecek giderler
 • Diğer indirimler
 • Kurumlar vergisi beyan ve ödeme süresi

14. KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

 • Verginin konusu ve verginin mükellefi
 • Teslim ve teslim sayılan haller ile hizmet ve hizmet sayılan haller
 • Vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi
 • İhracat istisnası ve ihraç kayıtlı satış istisnası
 • KDV’de yer alan diğer istisnalar

15. MUHASEBE UYGULAMA İŞLEMLERİ

 • işletmeler için gelir/gider kayıtlarının muhasebeleştirilmesi ve dönem sonu kapanış işlemleri

16. BEYANNAMELERİN HAZIRLANMASI

 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
 • Kurumlar Vergisi Beyannamesi
 • Kurum Geçici ve Gelir Geçici beyannamelerin hazırlanması
 • KDV-1 ve KDV-2 beyannamelerinin hazırlanması
 • Muhtasar SGK Beyannamenin hazırlanması
 • İhracat işlemleri ile ilgili KDV Beyannamesinin hazırlanması
 • İhraç kayıtlı mal teslimine ait KDV Beyannamesinin hazırlanması 

17.İŞ KANUNU

 • Kıdem ve İhbar tazminatına hak kazanma şartları, tazminatların hesaplanması.
 • Fazla çalışma ve Fazla süreli çalışmalarda mesai ücretlerinin hesaplanması

1
KAYIT – 23.10.2023 – 20:00-23:00 – Uygulamalı Muhasebe
3 Saat
2
KAYIT – 28.10.2023 – 20:00-23:00 – Uygulamalı Muhasebe
3 Saat
3
KAYIT – 31.10.2023 – 20:00-23:00 – Uygulamalı Muhasebe
3 Saat
4
KAYIT – 02.11.2023 – 20:00-23:00 – Uygulamalı Muhasebe
3 Saat
5
KAYIT – 07.11.2023 – 20:00-23:00 – Uygulamalı Muhasebe
3 Saat
6
KAYIT – 09.11.2023 – 20:00-23:00 – Uygulamalı Muhasebe
3 Saat
7
KAYIT – 14.11.2023 – 20:00-23:00 – Uygulamalı Muhasebe
3 Saat
8
KAYIT – 16.11.2023 – 20:00-23:00 – Uygulamalı Muhasebe
3 Saat
9
KAYIT – 21.11.2023 – 20:00-23:00 – Uygulamalı Muhasebe
3 Saat
10
KAYIT – 23.11.2023 – 20:00-23:00 – Uygulamalı Muhasebe
3 Saat
11
KAYIT – 28.11.2023 – 20:00-23:00 – Uygulamalı Muhasebe
3 Saat
12
KAYIT – 30.11.2023 – 20:00-23:00 – Uygulamalı Muhasebe
3 Saat
13
KAYIT – 05.12.2023 – 20:00-23:00 – Uygulamalı Muhasebe
3 Saat
14
KAYIT – 07.12.2023 – 20:00-23:00 – Uygulamalı Muhasebe
3 Saat
15
KAYIT – 12.12.2023 – 20:00-23:00 – Uygulamalı Muhasebe
3 Saat
16
KAYIT – 14.12.2023 – 20:00-23:00 – Uygulamalı Muhasebe
3 Saat
17
KAYIT – 19.12.2023 – 20:00-23:00 – Uygulamalı Muhasebe
3 Saat
18
KAYIT – 21.12.2023 – 20:00-23:00 – Uygulamalı Muhasebe
3 Saat
19
KAYIT – 27.12.2023 – 20:00-23:00 – Uygulamalı Muhasebe
3 Saat
20
KAYIT – 28.12.2023 – 20:00-23:00 – Uygulamalı Muhasebe
3 Saat

İlk yorumu yazan olun.

Lütfen giriş yapıp yorum ekleyin
UYGULAMALI MUHASEBE EĞİTİMİ 8. Grup
Fiyat:
4,200₺