2 EĞİTİM BİR ARADA : LUCA ( UYGULAMALI MUHASEBE ) + BDP ( BEYANNAME DÜZENLEME EĞİTİMİ)

Satın al

DERS PROGRAMI

Dosya boyutu 36 kb

2 EĞİTİM BİR ARADA 

FATİH SULTAN MEHMET ÜNİVERSİTESİ İŞBİRLİĞİ İLE UYGULAMALI MUHASEBE EĞİTİMİ ve BEYANNAME DÜZENLEME EĞİTİMİ ( BDP ) E-Devlette görüntülenebilir üniversite onaylı sertifika  ( ONLINE – UZAKTAN EĞİTİM )  Eğitim süresi:  10 hafta = 70 SAAT 31.07.2024 TARİHİNE KADAR DERSLER KAYITTAN TEKRAR İZLENEBİLECEKTİR.  DERS PROGRAMI EKLENECEKTİR!

DERS İÇERİĞİ

UYGULAMALI MUHASEBE

1.  MUHASEBE EĞİTİMİ 

 • Tek Düzen Hesap Planı ve İşletme türüne göre hesap planının oluşturulması.

2. TİCARİ İŞLETME TÜRLERİ ve ÖZELLİKLERİ 

 • Şahıs İşletmeleri 
 • Sermaye Şirketleri

3. DEFTERLER

 • VUK’na göre tutulması zorunlu defterler
 • TTK’ya göre tutulması zorunlu defterler

4. BELGELER

 • Fatura, Serbest Meslek Makbuzu, 
 • Gider Pusulası, Müstahsil Makbuzu, 
 • Perakende Satış Fişi, Ücret Bordrosu, 
 • Tahsilat ve Tediye Makbuzu vb belgelerin kullanımı ve düzenleme esasları.

5. SGK MEVZUATI

 • İşe giriş ve işten çıkış işlemleri
 • Aylık hizmet bildirgesi ve hazırlanması
 • Eksik gün bildirimi

6. MUHASEBE KAYIT İŞLEMLERİ

 • Hammadde ve ticari mal alış işlemleri
 • Yurt içi satış işlemleri
 • İhracat ve İhraç kayıtlı satış işlemleri,
 • Ücret tahakkuku
 • Kira tahakkuk işlemleri
 • KDV tahakkuku ve vergi ödeme işlemleri

7. YANSITMA İŞLEMLERİ VE DÖNEM SONU KAPANIŞ İŞLEMLERİ

  Kapsamlı monografi ile dönem içi tüm muhasebe kayıt işlemlerin bir muhasebe programı üzerinden yapılması ve dönem sonu işlemleri için gerekli çalışmaların yapılıp, kapanış yevmiye kayıtlarının oluşturulması.

8. FİNANSAL TABLOLAR

  Finansal tabloların tanımı, bölümleri ve finansal tabloların düzenlenmesine ilişkin temel ilkeler ile hazırlanan tabloların okunması ve değerlendirilmesi analiz ve yorumu.

9. BELGE KONTROL VE TASNİFİ

Bilgi ve belgelere ihtiyaç duyulduğunda veya ibrazı istendiğinde kolaylık sağlayacak şekilde tasnifi  ve belgelerin ilgili mevzuatlara göre saklanma yükümlülüğü.

10.ŞİRKET KURULUŞ İŞLEMLERİ VE KURULUŞ SÜRECİ

 • Şahıs ve şirket türlerine göre şirket kuruluş süreçleri. 
 • Yeni TTK’ya göre dikkate edilmesi gereken özellikli hususlar.
 • MERSİS sisteminden Anonim Şirket ve Limited şirket kuruluş işlemleri.
 • Tescile tabi olan kuruluşlarda ticaret sicil işlemleri,

11. SGK İŞLEMLERİ (MHSGK kapsamında)

 • İşe giriş/İşten çıkış işlemleri,
 • Bordro hazırlama ve ücret tahakkuklarının yapılması 
 • SGDP li çalışanlar için bordro hazırlama ve ücret tahakkuklarının yapılması
 • Eksik gün bildirimin hazırlanması, eksik gün bildiriminde dikkate edilmesi gereken hususlar
 • Aylık hizmet bildirgesinin hazırlanması

12. GELİR VERGİSİ KANUNU

 • Verginin konusu
 • Tam mükellef ve dar mükellef gerçek kişi
 • Tam mükellef gerçek kişiler için toplama yapılmayan haller
 • Dar mükellef gerçek kişiler için toplama yapılmayan haller
 • Gelir vergisinde yer alan istisnalar
 • Gelirin unsurları ve beyana tabi olma şartları
 • Kazancın tespitinde indirilebilecek giderler ve indirilmeyecek giderler.
 • Diğer indirimler 
 • Gelir vergisinde yer alan beyanname çeşitleri ile beyan ve ödeme süreleri

13. KURUMLAR VERGİSİ KANUNU

 • Verginin konusu ve Kurumlar vergisinin mükellefleri,
 • Tam mükellef kurum ve dar mükellef kurum
 • Kurumlar vergisinde yer alan istisnalar
 • Kazancın tespitinde indirilebilecek giderler ve indirilmeyecek giderler
 • Diğer indirimler
 • Kurumlar vergisi beyan ve ödeme süresi

14. KATMA DEĞER VERGİSİ KANUNU

 • Verginin konusu ve verginin mükellefi
 • Teslim ve teslim sayılan haller ile hizmet ve hizmet sayılan haller
 • Vergiyi doğuran olayın meydana gelmesi
 • İhracat istisnası ve ihraç kayıtlı satış istisnası
 • KDV’de yer alan diğer istisnalar

15. MUHASEBE UYGULAMA İŞLEMLERİ

 • işletmeler için gelir/gider kayıtlarının muhasebeleştirilmesi ve dönem sonu kapanış işlemleri

16. BEYANNAMELERİN HAZIRLANMASI

 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi
 • Kurumlar Vergisi Beyannamesi
 • Kurum Geçici ve Gelir Geçici beyannamelerin hazırlanması
 • KDV-1 ve KDV-2 beyannamelerinin hazırlanması
 • Muhtasar SGK Beyannamenin hazırlanması
 • İhracat işlemleri ile ilgili KDV Beyannamesinin hazırlanması
 • İhraç kayıtlı mal teslimine ait KDV Beyannamesinin hazırlanması 

17.İŞ KANUNU

 • Kıdem ve İhbar tazminatına hak kazanma şartları, tazminatların hesaplanması.
 • Fazla çalışma ve Fazla süreli çalışmalarda mesai ücretlerinin hesaplanması

 

BEYANNAMELER

 • Beyanname Nedir, Kimler Düzenler?
 • Vergi Mükelleflerinin Düzenlemesi Gereken Beyannameler Nelerdir?
 • Beyannamelerin Verilerinin Elde Edilmesi, Vergilerin Tesbiti; Beyannamelerin Düzenlenmesi, Paketlenmesi ve Bildirim Süreci Nasıl Yapılır?
 • Beyanname Düzenleme Programının (BDP)Kuruluşu, Kullanımı Nasıldır?

Kdv Beyannamesi

 • Kdv Beyannamesi Neden Düzenlenir?
 • Hangi Verilere İhtiyaç Duyulur? Nasıl Düzenlenir?
 • Ne Zaman Bildirilir ve Ne Zaman Ödenir?
 • Kdv Beyannamesi Düzenleme Uygulaması.

Muhtasar Beyanname Eğitimi

 • Muhtasar Beyanname Neden Düzenlenir?
 • Hangi Verilere İhtiyaç Duyulur? Nasıl Düzenlenir?
 • Ne Zaman Bildirilir ve Ne Zaman Ödenir?
 • Muhtasar Beyanname Düzenleme Uygulaması.

Ba-Bs Formları

 • Ba-Bs Formları Nedir? Bildirim Hadleri?
 • Nasıl Düzenlenir?
 • Formların Bildirim Zamanları?
 • Ba-Bs Formlarının Uygulamalı Düzenlenmesi.

Geçici Vergi

 • Geçici Vergi Düzenlenmesinin Amacı Nedir?
 • Kimler Geçici Vergi Öder?
 • Vergilendirmede Hangi Verilere İhtiyaç Vardır?
 • Vergi Oranı Nedir?
 • Geçici Vergi Yılın Hangi Zamanlarında Düzenlenir ve Ödenir?
 • Geçici Vergi Düzenleme Uygulaması.

Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi

 • Kimler Gelir Vergisi Mükellefidir? Gelir Vergisi Nedir?
 • Yıllık Gelir Vergisi Beyannamesi Nasıl Beyan Edilir?
 • Hangi Verilere İhtiyaç Duyulur?
 • Düzenleme ve Ödeme Zamanları?
 • Yıllık Gelir Vergisi Beyanname Uygulaması.

Kurumlar Vergisi Beyannamesi

 • Kurumlar Vergisi Mükellefleri Kimlerdir?
 • Kurumlar Vergisi Ödemesine Tabi Kazançlar Nelerdir?
 • Kurumlar Vergisi Beyannamesi Nasıl Düzenlenir?
 • Hangi Bilgilere İhtiyaç Vardır?
 • Ne Zaman Düzenlenir ve Ödenir?
 • Kurumlar Vergisi Beyanname Düzenleme Uygulaması.

Damga Vergisi Beyannamesi

 • Damga Vergisi Beyannamesi Hangi Durumlarda Düzenlenir?
 • Damga Vergisi Nasıl Düzenlenir?
 • Hangi Bilgilere İhtiyaç Vardır?
 • Damga Vergisi Beyannamesi Düzenleme Uygulaması.

Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi

 • Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi Hangi Durumlarda Düzenlenir?
 • Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi Nasıl Düzenlenir?
 • Hangi Bilgilere İhtiyaç Vardır?
 • Özel Tüketim Beyannamesi Düzenleme Uygulaması.

1
KAYIT – 30.05.2024 – 20:00-23:00 – LUCA – BDP – TELAFİ DERSİ
3 Saat
2
KAYIT – 27.05.2024 – 20:00-23:00 – LUCA – BDP – TELAFİ DERSİ
3 Saat
3
KAYIT – 23.05.2024 – 20:00-23:00 – LUCA – BDP – TELAFİ DERSİ
3 Saat
4
KAYIT – 20.05.2024 – 20:00-23:00 – LUCA – BDP – TELAFİ DERSİ
3 Saat
5
KAYIT – 16.05.2024 – 20:00-23:00 – LUCA – BDP – TELAFİ DERSİ
3 Saat
6
KAYIT – 13.05.2024 – 20:00-23:00 – LUCA – BDP – TELAFİ DERSİ
3 Saat
7
KAYIT – 09.05.2024 – 20:00-23:00 – LUCA – BDP – TELAFİ DERSİ
3 Saat
8
KAYIT – 06.05.2024 – 20:00-23:00 – LUCA – BDP – TELAFİ DERSİ
3 Saat
9
KAYIT – 02.05.2024 – 20:00-23:00 – LUCA – BDP
3 Saat
10
KAYIT – 29.04.2024 – 20:00-23:00 – LUCA – BDP
3 Saat
11
KAYIT – 28.04.2024 – 20:00-23:00 – LUCA – BDP
3 Saat
12
DERS İPTAL – 26.04.2024 – 20:00-23:00 – LUCA – BDP – TELAFİSİ YAPILACAK

Ders Hocası: Aslı Hoca

13
DERS İPTAL – 25.04.2024 – 20:00-23:00 – LUCA – BDP – TELAFİSİ YAPILACAK
3 Saat
14
KAYIT – 21.04.2024 – 20:00-23:00 – LUCA – BDP
3 Saat
15
KAYIT – 18.04.2024 – 20:00-23:00 – LUCA – BDP
3 Saat
16
KAYIT – 15.04.2024 – 20:00-23:00 – LUCA – BDP
3 Saat
17
KAYIT – 14.04.2024 – 20:00-23:00 – LUCA – BDP
3 Saat
18
KAYIT – 07.04.2024 – 20:30-23:30 – LUCA – BDP
3 Saat
19
KAYIT – 05.04.2024 – 20:30-23:30 – LUCA – BDP
3 Saat
20
DERS İPTAL – 03.04.2024 – 20:30-23:30 – LUCA – BDP – TELAFİSİ YAPILACAK
3 Saat
21
KAYIT – 28.03.2024 – 20:30-23:30 – LUCA – BDP
3 Saat
22
KAYIT – 24.03.2024 – 20:30-23:30 – LUCA – BDP
3 Saat
23
KAYIT – 22.03.2024 – 20:30-23:30 – LUCA – BDP
3 Saat
24
KAYIT – 20.03.2024 – 20:30-23:30 – LUCA – BDP
3 Saat
25
KAYIT – 17.03.2024 – 20:30-23:30 – LUCA – BDP
3 Saat
26
KAYIT – 14.03.2024 – 20:30-23:30 – LUCA – BDP
3 Saat
27
İPTAL EDİLDİ – 11.03.2024 – 20:00-23:00 – LUCA – BDP – TELFAFİSİ YAPILACAK
3 Saat
28
KAYIT – 07.03.2024 – 20:00-23:00 – LUCA – BDP
3 Saat
29
KAYIT – 04.03.2024 – 20:00-23:00 – LUCA – BDP
3 Saat
30
İPTAL EDİLDİ – 03.03.2024 – 20:00-23:00 – LUCA – BDP – TELAFİSİ YAPILACAK
31
KAYIT – 29.02.2024 – 20:00-23:00 – LUCA – BDP
3 saat

İlk yorumu yazan olun.

Lütfen giriş yapıp yorum ekleyin
2 EĞİTİM BİR ARADA : LUCA ( UYGULAMALI MUHASEBE ) + BDP ( BEYANNAME DÜZENLEME EĞİTİMİ)
Fiyat:
4,800₺