2024-1 SGS Eğitimi

5 5 üzerinden
5
9 yorum

DERS PROGRAMI

Dosya boyutu 128 kb

SGS 2024-1 (CANLI DERSLER + KAMP + KAYITTAN TEKRAR İZLEME + ŞAFAK SÖKTÜ AV VAKTİ )

CANLI DERS 310 SAAT
KAYITTAN DERS 350 SAAT
KAMP SORU ÇÖZÜMÜ 110 SAAT
SORU BANKASI VİDEO ÇÖZÜMLÜ CEVAP ANAHTARI
DENEME SINAVLARI
ŞAFAK SÖKTÜ AV VAKTI SABAH SAAT 05.30 ETÜT DERSLERİ
ÖZGÜN KAYNAKLAR (PDF)
KAYITTAN TEKRAR İZLEME
ONLINE QUIZ ( SORU ÇÖZÜMLERİ )
WHATSAPP DESTEK

1
KAYIT – 16.01.2024 – 23:10-00:00 – Rehberlik
1 saat
2
KAYIT – 04.11.2023 – 20:00 – REHBERLİK
1
KAYIT – 28.02.2024 – 20:00-23:00 – Analiz
3 saat
2
KAYIT – 18.02.2024 – 20:00-23:00 – Analiz
3 saat
KONULAR: karlılık oranları ve borsa performans oranları
3
KAYIT – 17.02.2024 – 20:00-23:00 – Analiz
3 saat
KONULAR: Faaliyet etkinliği oranı ve mali yapı oranları
4
KAYIT – 16.02.2024 – 20:00-23:00 – Analiz
3 saat
5
KAYIT – 15.02.2024 – 20:00-23:00 – Analiz
3 saat
KONULAR: Yatay analiz, trend analizi, likidite oranları
6
KAYIT – 14.02.2024 – 20:00-23:00 – Analiz
3 saat
KONULAR: dikey analiz ve yatay analiz.
7
KAYIT – 13.02.2024 – 20:00-23:00 – Analiz
3 saat
KONULAR: gelir tablosu, ek finansal tablolar ve dikey analiz.
8
KAYIT – 12.02.2024 – 20:00-23:00 – Analiz
3 saat
KONULAR: analiz ve yorumlama süreci, analizin ön koşulları, finansal analiz türleri, finansal analiz teknikleri, bilanço.
1
SGS – Analiz – Sema Hoca – Ders 1
2 saat
KONULAR: unite 1 ve unite 2 (bilanço)
2
SGS – Analiz – Sema Hoca – Ders 2
2 saat
KONULAR: ünite 2 finansal tablolar
3
SGS – Analiz – Sema Hoca – Ders 3
2 saat
4
SGS – Analiz – Sema Hoca – Ders 4
2 saat
5
SGS – Analiz – Sema Hoca – Ders 5
2 saat
KONULAR: oran analizi 1.bolum
6
SGS – Analiz – Sema Hoca – Ders 6
2 saat
KKONULAR: oran analizi : faaliyet oranları
7
SGS – Analiz – Sema Hoca – Ders 7
2 saat
8
SGS – Analiz – Sema Hoca – Ders 8
2 saat
KONULAR: Çıkmış sorular
9
SGS – Analiz – Sema Hoca – Ders 9
2 saat
10
SGS – Analiz – Sema Hoca – Ders 10
2 saat
11
SGS – Analiz – Sema Hoca – Ders 11
4 saat
1
SGS – Analiz – Ders 1
KONULAR: Finansal tablolar ve bilanço
2
SGS – Analiz – Ders 2
KONULAR: Gelir tablosu ve satışların maliyeti tablosu
3
SGS – Analiz – Ders 3
KONULAR: Fon Akım tablosu ve NÇS değişim tablosu
4
SGS – Analiz – Ders 4
KONULAR: Nakit akış tablosu, Özkaynak değişim tablosu ve kar dağıtım tablosu
5
SGS – Analiz – Ders 5
KONULAR: Mali Analiz ve Yatay Analiz
6
SGS – Analiz – Ders 6
KONULAR: Dikey Analiz
7
SGS – Analiz – Ders 7
KONULAR: Trend Analizi ve Oran Analizi-Likidite Oranları
8
SGS – Analiz – Ders 8
KONULAR: Oran Analizi - Faaliyet Oranları ve Mali Yapı Oranları
9
SGS – Analiz – Ders 9
KONULAR: Oran Analizi- Mali Yapı Oranları, karlılık Oranları ve Borsa Performans Oranları
10
SGS – Analiz – Ders 1 – SORU ÇÖZÜMÜ
SORU ÇÖZÜMÜ 1 Temel finansal tablolar
11
SGS – Analiz – Ders 2 – SORU ÇÖZÜMÜ
SORU ÇÖZÜMÜ:Ek Finansal Tablolar
12
SGS – Analiz – Ders 3 – SORU ÇÖZÜMÜ
SORU ÇÖZÜMÜ: Ek Finansal Tablolar
13
SGS – Analiz – Ders 4 – SORU ÇÖZÜMÜ
SORU ÇÖZÜMÜ: Oran Analizi (1-25 arası)
14
SGS – Analiz – Ders 5 – SORU ÇÖZÜMÜ
SORU ÇÖZÜMÜ: Oran Analizi (26-37 arası)
15
SGS – Analiz – Ders 6 – SORU ÇÖZÜMÜ
SORU ÇÖZÜMÜ: Oran Analizi (38-50 arası)
16
SGS – Analiz – Ders 7 – SORU ÇÖZÜMÜ
SORU ÇÖZÜMÜ: Oran Analizi (51-60 arası)
17
SGS – Analiz – Ders 8 – SORU ÇÖZÜMÜ
SORU ÇÖZÜMÜ: Oran Analizi (61-70 arası)
18
SGS – Analiz – Ders 9 – SORU ÇÖZÜMÜ
SORU ÇÖZÜMÜ: Oran Analizi (71-80 arası)
19
SGS – Analiz – Ders 10 – SORU ÇÖZÜMÜ
SORU ÇÖZÜMÜ: Oran Analizi (81-90 arası)
20
SGS – Analiz – Ders 11 – SORU ÇÖZÜMÜ
KONULAR: Oran Analizi (91-103 arası)
21
SGS – Analiz – Ders 12 – SORU ÇÖZÜMÜ
KONULAR: Oran Analizi (104-119 arası)
22
SGS – Analiz – Ders 13 – SORU ÇÖZÜMÜ
KONULAR: Mali Analiz ve Yatay Analiz Tekniği (1-32 arası)
23
SGS – Analiz – Ders 14 – SORU ÇÖZÜMÜ
KONULAR: Mali Analiz ve Yatay Analiz Tekniği (33-50 arası)
24
SGS – Analiz – Ders 15 – SORU ÇÖZÜMÜ
KONULAR: Dikey Analiz Tekniği (1-15 arası)
1
SGS Analiz Podcast Dinle
1
SGS ANALİZ – TEST ÜNİTE 1
10 soru


2
SGS ANALİZ – TEST ÜNİTE 2
9 soru


3
SGS ANALİZ – TEST ÜNİTE 3
10 soru


4
SGS ANALİZ – TEST ÜNİTE 4
10 soru


5
SGS ANALİZ – TEST ÜNİTE 5
5 soru


6
SGS ANALİZ – TEST ÜNİTE 6
20 soru


7
SGS ANALİZ – SORU BANKASI 100 – VİDEO ÇÖZÜMLÜ
100 soru


1
KAYIT – 26.02.2024 – 12:00-17:30 – Borçlar Hukuku – KAMP
5 buçuk saat
2
KAYIT – 19.02.2024 – 12:00-17:30 – Borçlar Hukuku – KAMP
5 buçuk saat
3
SGS – Borçlar Hukuku – Ders 6
3 saat
KONULAR: Sebepsiz zenginleşme, Borçların ifası, Temerrüd, Müsbet zarar, Menfi zarar, Aşkın zarar.
4
SGS – Borçlar Hukuku – Ders 5
3 saat
KONULAR: Haksız fiil, Hukuka aykırılığı ortadan kaldıran haller, İlliyet bağını kesen haller, Kusursuz sorumluluk halleri.
5
SGS – Borçlar Hukuku – Ders 4
3 saat
KONULAR: Sözleşmelerde koşul, Genel işlem koşulları, Sözleşmelerde irade ile beyan arasındaki uygunsuzluk halleri.
6
SGS – Borçlar Hukuku – Ders 3
3 saat
KONULAR: Sözleşmelerde koşul, Genel işlem koşulları, Sözleşmelerde irade ile beyan arasındaki uygunsuzluk halleri.
7
SGS – Borçlar Hukuku – Ders 2
3 saat
KONULAR: Hukuki işlem benzeri fiil, Hukuki işlem türleri, Yenilik doğuran haklar, Sözleşme, Sözleşmelerde kanuni şekil türleri.
8
SGS – Borçlar Hukuku – Ders 1
3 saat
KONULAR: Borçlar hukukuna hakim olan ilkeler, Borcun kaynakları, Borç ilişkisinin unsurları, Borç ilişkisinde sorumluluk, Eksik borçlar, Hukuki işlem.
1
SGS Borçlar Hukuku Podcast Dinle
1
SGS BORÇLAR HUKUKU – SORU BANKASI 100 – VİDEO ÇÖZÜMLÜ
50 soru
1
KAYIT – 27.02.2024 – 12:00-17:30 – Denetim
3 Saat
2
KAYIT – 24.02.2024 – 20:00-23:00 – Denetim
3 Saat
3
KAYIT – 24.02.2024 – 12:00-17:30 – Denetim – ETÜT
5 buçuk Saat
4
KAYIT – 23.02.2024 – 20:00-23:00 – Denetim
3 Saat
5
KAYIT – 18.01.2024 – 20:00-23:00 – Denetim
3 Saat
KONULAR: Soru çözümü (Geçmiş yıllar sınav soruları)
6
KAYIT – 17.01.2024 – 20:00-23:00 – Denetim
3 Saat
KONULAR: Soru çözümü (Geçmiş yıllar sınav soruları)
7
KAYIT – 16.01.2024 – 20:00-23:00 – Denetim
3 Saat
KONULAR: Örnekleme riskleri, Kalite yönetim sistemi, Bağımsız denetim yönetmeliği.
8
KAYIT – 15.01.2024 – 20:00-23:00 – Denetim
3 Saat
KONULAR: Denetim türleri, Genel kabul görmüş denetim standartları, Yanlışlık (Hata - Hile)
9
KAYIT – 13.01.2024 – 20:00-23:00 – Denetim
3 Saat
KONULAR:
10
KAYIT – 12.01.2024 – 20:00-23:00 – Denetim
3 Saat
KONULAR: Denetim Süreci (risk değerlendirne)
11
KAYIT – 11.01.2024 – 20:00-23:00 – Denetim
3 Saat
KONULAR: SORU ÇÖZÜMÜ (Çalışma soruları 1)
12
KAYIT – 10.01.2024 – 20:00-23:00 – Denetim
3 Saat
KONULAR: Denetim prosedürleri
13
KAYIT – 09.01.2024 – 20:00-23:00 – Denetim
3 Saat
KONULAR: Önemlilik eşiği, Denetim testleri, Görüş türleri.
14
KAYIT – 08.01.2024 – 20:00-23:00 – Denetim
3 Saat
KONULAR: Denetim nedir, İç kontrol sistemi, Denetim riski
1
SGS – Denetim – Sevil Hoca – Ders 1
KONULAR: Denetime giriş
2
SGS – Denetim – Sevil Hoca – Ders 2
KONULAR: Denetimde Temel Kavramlar, Denetim Türleri ve Türkiye'de Bağımsız Denetim
3
SGS – Denetim – Sevil Hoca – Ders 3
KONULAR: Genel Kabul Görmüş Denetim Standartları
4
SGS – Denetim – Sevil Hoca – Ders 4
KONULAR: Türkiye Denetim Standartları, Denetimde Kalite Kontrol, Etik İlkeler ve Tehditler
5
SGS – Denetim – Sevil Hoca – Ders 5
KONULAR: Risk Tabanlı Denetim , Denetim İşinin Kabulü ve Sözleşme
6
SGS – Denetim – Sevil Hoca – Ders 6
KONULAR: Denetimin Planlanması ve Bağımsız Denetimde Önemlilik
7
SGS – Denetim – Sevil Hoca – Ders 7
KONULAR: İç Kontrol Sistemi ve Yönetim Beyanları
1
KAYIT – 15.11.2023 – 12:00-17:00 – Denetim – KAMP – ETÜT
5 Saat
2
KAYIT – 13.11.2023 – 20:00-21:50 – Denetim – KAMP
2 Saat
3
KAYIT – 10.11.2023 – 13:30-16:30 – Denetim – KAMP – ETÜT
3 Saat
4
KAYIT – 06.11.2023 – 20:00-21:50 – Denetim – KAMP
2 Saat
KONULAR:
5
KAYIT – 04.11.2023 – 16:00-23:00 – Denetim – KAMP – ETÜT
7 Saat
6
KAYIT – 30.10.2023 – 20:00-21:50 – Denetim – KAMP
2 Saat
7
KAYIT – 27.10.2023 – 20:00-21:50 – Denetim
2 Saat
8
KAYIT – 23.10.2023 – 20:00-21:50 – Denetim
2 Saat
9
KAYIT – 20.10.2023 – 22:00-23:50 – Denetim
2 Saat
10
KAYIT – 16.10.2023 – 20:00-21:50 – Denetim
2 Saat
11
KAYIT – 15.10.2023 – 20:00-23:00 – Denetim
3 Saat
12
KAYIT – 13.10.2023 – 20:00-21:50 – Denetim
2 Saat
13
KAYIT – 12.10.2023 – 22:00-23:50 – Denetim
2 Saat
KONULAR:
14
KAYIT – 09.10.2023 – 20:00-21:50 – Denetim
2 Saat
15
KAYIT – 03.10.2023 – 20:00-21:50 – Denetim
2 Saat
16
KAYIT – 02.10.2023 – 20:00-21:50 – Denetim
2 Saat
17
KAYIT – 26.09.2023 – 20:00-21:50 – Denetim
2 Saat
18
KAYIT – 25.09.2023 – 20:00-21:50 – Denetim
2 Saat
19
KAYIT – 23.09.2023 – 20:00-21:50 – Denetim
2 Saat
KONULAR: Çalışma soruları 1 çözümleri, Risk Değerlendirme
20
KAYIT – 18.09.2023 – 20:00-21:50 – Denetim
2 Saat
KONULAR: Çalışma soruları 1 çözümleri
21
KAYIT – 16.09.2023 – 20:00-21:50 – Denetim
2 Saat
KONULAR: Denetim kanıtı, Kanıtların yeterliliğini ve uygunluğunu etkileyen faktörler, Denetim prosüdürleri, Önemli yanlışlık risklerinin değerlendirilmesi
22
KAYIT – 05.09.2023 – 20:00-23:00 – Denetim
3 Saat
KONULAR: Önemlilik, Önemlililiğin Belirlenmesi , Görüş Türleri , Kontrol Testleri ve Maddilik Testleri
23
KAYIT – 04.09.2023 – 20:00-23:00 – Denetim
3 Saat
KONULAR: Denetim Tanımı, Denetim riski , iç kontrol
1
SGS Denetim Podcast Dinle
1
SGS DENETİM – TEST 1
20 soru


2
SGS DENETİM – TEST 2
32 soru


3
SGS DENETİM – TEST 3
81 soru


1
SGS – Ekonomi – Ders 1
KONULAR: 1.ünite; TEMEL KAVRAMLAR ve ÜRETİM İMKANLARI EĞRİSİ
2
SGS – Ekonomi – Ders 2
KONULAR: Ekonomi 2.ünite; FARKSIZLIK EĞRİSİ, TÜKETİCİ DENGESİ , KARDİNAL ORDİNAL FAYDA , ÜRETİM VE MALİYETLER
3
SGS – Ekonomi – Ders 3
KONULAR: 3.ünite 1.bölüm; TALEP, ARZ, DENGE, TÜKETİCİ VE ÜRETİCİ FAZLASI
4
SGS – Ekonomi – Ders 4
KONULAR: 3.ünite 2.bölüm; TALEP ESNEKLİKLERİ ve ünite soru çözümü
5
SGS – Ekonomi – Ders 5
KONULAR: 4.ünite; PİYASALAR , TAM REKABET,MONOPOL , OLİGOPOL , FAKTÖR PİYASALARI
6
SGS – Ekonomi – Ders 6
KONULAR: 5.ünite konu anlatımı; GSYİH, GSMH, Tüketim Fonksiyonu ,HARCAMA DENKLEMİ, İŞSİZLİK , ENFLASYON,STAGFLASYON
7
SGS – Ekonomi – Ders 7
KONULAR: 5.ünite soru çözümü; ÜNİTE 5 TARAMA TESTİ
8
SGS – Ekonomi – Ders 8
KONULAR: 6.ünite; MALİYE POLİTİKASI , OTOMATİK İSTİKRAR SAĞLAYICILAR, GELİRLER POLİTİKASI , DEVLET BORÇLARI VE TAHVİL, ÇARPAN
9
SGS – Ekonomi – Ders 9
KONULAR: 7.ünite; PARA TEORİSİ , MİKTAR TEORİSİ, PARA TALEBİ, LİKİDİTE TERCİHİ,PARA POLİTİKASI, MERKEZ BANKASI, GECİKMELER
10
SGS – Ekonomi – Ders 10
KONULAR: 8.ünite; IS-LM ANALİZİ
11
SGS – Ekonomi – Ders 11
KONULAR: 9.ünite 1.bölüm; ULUSLARARSI İKTİSAT, MUTLAK VE KARŞILAŞTIRMALI ÜSTÜNLÜK, DIŞ TİCARET POLİTİKASI, DÖVİZ PİYASASI
12
SGS – Ekonomi – Ders 12
KONULAR: 9 .ünite 2.bölüm; ÖDEMELER BİLANÇOSU HESAPLARI ve TARAMA TESTİ
13
SGS – Ekonomi – Ders 1 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: ekonomi çıkan sorular 1.bölüm
14
SGS – Ekonomi – Ders 2 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: ekonomi çıkan sorular 2.bölüm
15
SGS – Ekonomi – Ders 3 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: ekonomi çıkan sorular 3.bölüm
16
SGS – Ekonomi – Ders 4 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: ekonomi çıkan sorular 4.bölüm
17
SGS – Ekonomi – Ders 5 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: ekonomi çıkan sorular 5.bölüm
1
Dersler başladığında podcastler buraya eklenecektir.
1
SGS EKONOMİ – TEST 1
10 soru


2
SGS EKONOMİ – TEST 2
10 soru


3
SGS EKONOMİ – TEST 3
10 soru


4
SGS EKONOMİ – TEST 4
9 soru


5
SGS EKONOMİ – TEST 5
9 soru


6
SGS EKONOMİ – SORU BANKASI 100 – VİDEO ÇÖZÜMLÜ
100 soru
1
SGS – Umut Hoca – Finansal Muhasebe – Rehberlik
2
SGS – Umut Hoca – Finansal Muhasebe – Ders 1
KONULAR: tanışma, tanım ve temel kavramlar
3
SGS – Umut Hoca – Finansal Muhasebe – Ders 2
KONULAR: finansal tablolar
4
SGS – Umut Hoca – Finansal Muhasebe – Ders 3
KONULAR: hesaplar ve işleyişleri
5
SGS – Umut Hoca – Finansal Muhasebe – Ders 4
KONULAR: muhasebe süreci
6
SGS – Umut Hoca – Finansal Muhasebe – Ders 5
KONULAR: hazır değerler-kasa envanteri
7
SGS – Umut Hoca – Finansal Muhasebe – Ders 6
KONULAR: hazır değerler-kur farkı, bankalar ve diğer hazır değerler
8
SGS – Umut Hoca – Finansal Muhasebe – Ders 7
KONULAR: menkul kıymetler alış-satış
9
SGS – Umut Hoca – Finansal Muhasebe – Ders 8
KONULAR: menkul kıymetler – karşılık
10
SGS – Umut Hoca – Finansal Muhasebe – Ders 9
KONULAR: menkul kıymetler - temettü ve tahviller
11
SGS – Umut Hoca – Finansal Muhasebe – Ders 10
KONULAR: ALACAKLAR-BORÇLAR, alacak borç hesaplarının tanınması, senetli ve senetsiz alış satış, alacak tahsili ve borç ödemesi, alacak ve borç yenilenmesi
12
SGS – Umut Hoca – Finansal Muhasebe – Ders 11
KONULAR: ALACAKLAR-BORÇLAR, hatır senedi, poliçe, alacağın niteliğinin değişmesi
13
SGS – Umut Hoca – Finansal Muhasebe – Ders 12
KONULAR: ALACAKLAR-BORÇLAR, reeskont, depozito , teminatlar
14
SGS – Umut Hoca – Finansal Muhasebe – Ders 13
KONULAR: ALACAKLAR-BORÇLAR, şüpheli alacaklar
15
SGS – Umut Hoca – Finansal Muhasebe – Ders 14
KONULAR: STOKLAR, alış işlemleri
16
SGS – Umut Hoca – Finansal Muhasebe – Ders 15
KONULAR: STOKLAR, satış işlemleri, aralıklı ve sürekli envanter kayıtları
17
SGS – Umut Hoca – Finansal Muhasebe – Ders 16
KONULAR: STOKLAR, aralıklı ve sürekli envanter soru çözümü
18
SGS – Umut Hoca – Finansal Muhasebe – Ders 17
KONULAR: STOKLAR, stok değer düşüklüğü, vadeli satış, ihracatta ortaya çıkan kur farkı
19
SGS – Umut Hoca – Finansal Muhasebe – Ders 18
KONULAR: DÖNEM AYIRICI HESAPLAR 1
20
SGS – Umut Hoca – Finansal Muhasebe – Ders 19
KONULAR: DÖNEM AYIRICI HESAPLAR 2
21
SGS – Umut Hoca – Finansal Muhasebe – Ders 20
KONULAR: DİĞER DÖNEN VARLIKLAR
22
SGS – Umut Hoca – Finansal Muhasebe – Ders 21
KONULAR: DURAN VARLIKLAR, duran varlık hesap tanımları, işleyişler, alış-satış
23
SGS – Umut Hoca – Finansal Muhasebe – Ders 22
KONULAR: DURAN VARLIKLAR, amortisman yöntemleri, kayıtları ve hesaplamaları
24
SGS – Umut Hoca – Finansal Muhasebe – Ders 23
KONULAR: DURAN VARLIKLAR, duran varlığa yapılan harcamalar
25
SGS – Umut Hoca – Finansal Muhasebe – Ders 24
KONULAR: DURAN VARLIKLAR, yenileme fonu, koruyucu kap, şerefiye, haklar
26
SGS – Umut Hoca – Finansal Muhasebe – Ders 25
KONULAR: YABANCI KAYNAKLAR, mali borçlar
27
SGS – Umut Hoca – Finansal Muhasebe – Ders 26
KONULAR: YABANCI KAYNAKLAR, mali borçlar
28
SGS – Umut Hoca – Finansal Muhasebe – Ders 27
KONULAR: YABANCI KAYNAKLAR, diğer borç ve gider karşılıkları
29
SGS – Umut Hoca – Finansal Muhasebe – Ders 28
KONULAR: ÖZKAYNAKLAR, ödenmiş sermaye ve sermaye yedekleri
30
SGS – Umut Hoca – Finansal Muhasebe – Ders 29
KONULAR: ÖZKAYNAKLAR, kâr yedekleri
31
SGS – Umut Hoca – Finansal Muhasebe – Ders 30
KONULAR: ÖZKAYNAKLAR, yasal yedek ve temettü hesaplaması, kâr-zarar soruları
32
SGS – Umut Hoca – Finansal Muhasebe – Ders 31
KONULAR: DÖNEM SONU KAPANIŞLAR, konu anlatımı
33
SGS – Umut Hoca – Finansal Muhasebe – Ders 32
KONULAR: DÖNEM SONU KAPANIŞLAR, soru çözümü
1
KAYIT – 25.02.2024 – 12:00-17:30 – Finansal Muhasebe
5 buçuk saat
2
KAYIT – 20.02.2024 – 20:00-23:00 – Finansal Muhasebe
3 saat
KONULAR: Karışık Soru Çözümü
3
KAYIT – 19.02.2024 – 20:00-23:00 – Finansal Muhasebe
3 saat
KONULAR: Kamp 1-Karışık Soru Çözümü
4
KAYIT – 05.01.2024 – 20:00-23:00 – Finansal Muhasebe
3 saat
KONULAR: Hisse Senetleri İptal Karı Gider Tahakkukları 690-Dönem Kar veya Zararı Hesabı Şerefiye Kurumlar Vergisi Hesaplama Hak Alınması İş Avansları Değiştirilebilir Tahvil Genel Giderler Hazine Bonosu Alımı Müstahsil Makbuzu Mizan Geçici Vergi ve Peşin Ödenen Vergi Gider Pusulası
5
KAYIT – 04.01.2024 – 20:00-23:00 – Finansal Muhasebe
3 saat
KONULAR: Öz Sermaye Değişimi İle Karlılık Ticari Kar Hesaplama Yedekler Banka Kredileri Konsinye Değeri Düşen Mallar Finansman Bonosu İhracı Tahvil İhracı Tahmini Maliyet Genel Giderler İşletme Devir-Şerefiye Kurumlar Vergisi Hesaplama
6
KAYIT – 03.01.2024 – 20:00-23:00 – Finansal Muhasebe
3 saat
KONULAR: Alacak Senedi Değiştirme Borç Senedi Değiştirme Alacak Senedi Kırdırılması Alacak Senedi Tahsil Edilmesi Bilanço Değişimi Poliçe Çalışma Soruları
7
KAYIT – 02.01.2024 – 20:00-23:00 – Finansal Muhasebe
3 saat
KONULAR: Hisse Senedi İhraç Primleri Kar Dağıtımı Hatalı Kayıt Düzeltme
8
KAYIT – 01.01.2024 – 20:00-23:00 – Finansal Muhasebe
3 saat
KONULAR: Sayım Tesellüm Noksan-Fazla Kambiyo Değerleme Hisse Senedi-Uzun Vade Hisse Senedi-Kısa Vade
9
KAYIT – 29.12.2023 – 20:00-23:00 – Finansal Muhasebe
3 saat
KONULAR: Reeskont İşlemleri Şüpheli Ticari Alacak Değerleme İşlemleri
10
KAYIT – 28.12.2023 – 20:00-23:00 – Finansal Muhasebe
3 saat
KONULAR: Fevkalade Amortisman Azalan Bakiyelerden Normal Amortismana Geçiş Kıst Amortisman Duran Varlık Satışı Duran Varlık Yenileme Duran Varlık Gider-Değer Artırma Kiralık İşyeri/264-Özel Maliyet KDV Tahakkuk
11
KAYIT – 27.12.2023 – 20:00-23:00 – Finansal Muhasebe
3 saat
KONULAR: Düzenleyici Hesaplar Ticari Mal Alış Giderleri Sipariş Avans İşlemleri; 159. Verilen Sipariş Avansları 340. Alınan Sipariş Avansları Depozito Ve Teminat İşlemleri; 126-Verilen Depozito Ve Teminatlar 326-Alınan Depozito Ve Teminatlar Maddi Duran Varlık Alışı Amortisman Normal Amortisman Azalan Bakiyeler Amortisman
12
KAYIT – 26.12.2023 – 20:00-23:00 – Finansal Muhasebe
3 saat
KONULAR: Ticari Mal Alış Ticari Mal Satış Çek Keşide-Çek Ciro 621-Satılan Ticari Mal Maliyeti Aralıklı Envanter Sürekli Envanter Satıştan İadeler Satış İskontoları 153-Ticari Mallar Hesabı Hareketleri
13
KAYIT – 25.12.2023 – 20:00-23:00 – Finansal Muhasebe
3 saat
KONULAR: Muhasebenin Tanımı Muhasebe Fonksiyonları Muhasebenin Temel Kavramları Hesap Kavramı Bilanço Gelir Tablosu Defterler
1
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 1

KONULAR:  GENEL BİLGİLER - BORÇ ALACAK KAVRAMLARI - KAYIT ÖRNEKLERİ

2
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 2
KONULAR: DERS MAL ALIŞ - SATIŞ KAYITLARI - KDV HESAPLARI
3
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 3
KONULAR: TANIMLAR-MUHASEBE-KAVRAM-BILANCO-GELIR TABLOSU
4
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 4
KONULAR: HESAP KAVRAMI HESAPLAR NASIL ÇALIŞIR-HESAP TÜRLERİ
5
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 5
KONULAR: YEVMİYE DEFTERİ -BÜYÜK DEFTER- MİZAN -MUHASEBE SÜRECİ - GÜNLÜK İŞLEMLERE İLİŞKİN KAYIT ÖRNEKLERİ
6
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 6
KONULAR: Hazır değerler, Kasa noksanı - Kasa Fazlası
7
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 7
KONULAR: Hazır değerler - Yabancı paralar - Alınan verilen çekler - Bankalar
8
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 8
KONULAR: Hazır değerler - Bankalar faiz tahakkukları - Diğer hazır değerler.
9
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 9
KONULAR: Menkul kıymetler - Hisse senedi - Tahvil alış satış - Temettü kayıtlar
10
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 10
KONULAR: Menkul kıymetler, Değer düşüklüğü , Tahvil faizleri
11
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 11
KONULAR: Ticari alacaklar , Alıcılar, Alacak senetleri
12
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 12
KONULAR: Ticari alacaklar , Poliçe , Reeskont
13
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 13
KONULAR: Ticari alacaklar , Şüpheli ticari alacaklar , Verilen depozito teminatlar
14
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 14
KONULAR: Diğer Alacaklar - Stoklar
15
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 15
KONULAR: Stoklar
16
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 16
KONULAR: Stoklar
17
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 17
KONULAR: Diğer Dönen Varlıklar - Duran Varlıklar
18
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 18
KONULAR: Duran Varlıklar - Amortisman Hesaplamaları – Kayıtlar
19
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 19
KONULAR: Duran Varlıklar Kayıtlar
20
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 20
KONULAR: Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar- Mali Borçlar -Ticari Borçlar
21
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 21
KONULAR: Diğer Borçlar - Alınan Avanslar - Ödenecek Vergi Ve Yükümlülükler - Borç Ve Gider Karşılıkları
22
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 22
KONULAR: Borç Ve Gider Karşılıkları - Uzun Vadeli Yabancı Kaynaklar - Özkaynaklar
23
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 23
KONULAR: Özkaynaklar
24
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 24
KONULAR: Yedek - Temettü Hesaplamaları - Dönem Ayarlama Kayıtları
25
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 25
KONULAR: Dönem Ayarlamaları - Hesapların Kapanışı - Kavramlar - İlkeler
26
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 1 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: Hazır değerlere çalışma soruları 1
27
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 2 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ : Menkul kıymetler , Çalışma soruları 2
28
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 3 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: Ticari alacaklar - Çalışma Soruları 3-1 ve 20. Sorular
29
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 4 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: Ticari alacaklar - 21. ve 25. Sorular - Stoklar 1. VE 10. Sorular
30
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 5 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: Stoklar 11. VE 20. Sorular- Duran varlıklar 1. VE 12. Sorular
31
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 6 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: Duran varlıklar 13. Ve 20. Sorular - Yabancı Kaynaklar 1. Ve 8. Sorular
32
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 7 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: Çalışma Soruları 6 Yabancı Kaynaklar ( 9. Ve 24. Sorular )
33
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 8 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: Çalışma Soruları 7 - Özkaynak- Gelir -Gider
34
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 9 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: Çalışma Soruları 8 - Hesap Tanım Kavram - ( 1. Ve 45. Sorular )
35
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 10 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: Çalışma Soruları 8- Hesap Tanım Kavram - ( 46. Ve 64. Sorular ) - Çalışma Soruları 9 – ( 1. Ve 25. Sorular )
36
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 11 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: Çalışma Soruları 9 - ( 26. Ve 65. Sorular )
37
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 12 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: Çalışma Soruları 9 - ( 66. Ve 117. Sorular )
38
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 13 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: Çalışma Soruları 10 - ( 1. Ve 22. Sorular )
39
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 14 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: Çalışma Soruları 10 - ( 23. Ve 45. Sorular )
40
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 15 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: Çalışma Soruları 10 - ( 46. Ve 71. Sorular )
41
SGS – Finansal Muhasebe – Ders 16 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: Çalışma Soruları 10 - ( 72. Ve 100. Sorular )
1
SGS Finansal Muhasebe Podcast Dinle
1
SGS FİNANSAL MUHASEBE – SORU BANKASI 150 – VİDEO ÇÖZÜMLÜ
150 soru


2
SGS FİNANSAL MUHASEBE – GENEL TEST
100 soru


1
KAYIT – 29.02.2024 – 20:00-23:00 – İş Hukuku
3 saat
2
KAYIT – 23.02.2024 – 12:00-17:30 – İş Hukuku
5 buçuk saat
3
KAYIT – 20.12.2023 – 20:00-23:00 – İş Hukuku
3 saat
KONULAR: Grev ve lokavtın ertelenmesi, Grev ve lokavtın uygulanması, Grev oylaması, Soru Çözümü.
4
KAYIT – 19.12.2023 – 20:00-23:00 – İş Hukuku
3 saat
KONULAR: Sendika üyeliği ve üyeliğin kazanılması, Sendika üyeliğinin sona ermesi ve askıya alınması, Sendika özgürlüğünün güvencesi, Sendikaların sona ermesi, Toplu iş sözleşmesi, Grev, Lokavt, Grev ve lokavt yasakları, Kanuni grev ve lokavta katılamayacak işciler.
5
KAYIT – 18.12.2023 – 20:00-23:00 – İş Hukuku
3 saat
KONULAR: Genel sağlık sigortası ve prim pranları, Sendika ve konfederasyonların kuruluş özellikleri. Sendika ve konfederasyonların gelirleri ve zorunlu organları.
6
KAYIT – 13.12.2023 – 20:00-23:00 – İş Hukuku
3 saat
KONULAR: Kıdem tazminatı, İş hukukunun kadınlar yönünden özel olarak düzenlenmesi, Gece çalışması, Telafi çalışması, Fazla süreler ile çalışma, Fazla çalışma, Kısa vadeli sigorta kollarından sağlanan haklar, Uzun vadeli sigorta kollarından sağlanan haklar.
7
KAYIT – 12.12.2023 – 20:00-23:00 – İş Hukuku
3 saat
KONULAR: İş sözleşmesinin sona ermesi, İş güvencesi kapsamında işe iade davası ve arabuluculuk, Toplu işci çıkarma, Ücret sistemleri, Asgari ücret tesbit komisyonu, Ara dinlenme süreleri, Yıllık ücretli izin.
8
KAYIT – 11.12.2023 – 20:00-23:00 – İş Hukuku
3 saat
KONULAR: Tanımlar, İs hukuku istisnalar, Yazılı yapılması zorunlu iş sözleşmeleri, İş sözleşmesi türleri, Geçeci iş ilişkisi, Engelli ve eski hükümlü çalıştırma zorunluluğu, İş sözleşmesinden doğan borçlar.
1
SGS İş Hukuku Podcast Dinle
1
SORULAR EKLENİYOR!
1
SGS – Maliye– Ders 1
KONULAR: 1.ünite MERKANTALİZM FİZYOKRASİ VE TEMEL MALİ AKIMLAR
2
SGS – Maliye– Ders 2
KONULAR: 2.ünite KAMU MALİYESİNİN GÖREVLERİ ,KAMUSAL MALLAR
3
SGS – Maliye– Ders 3
KONULAR: 3.ünite KAMU HARCAMALARI ,ARTIŞ NEDENLERİ VE SINIFLANDIRILMASI
4
SGS – Maliye– Ders 4
KONULAR: 4.ünite 1.bölüm ‐ KAMU GELİRLERİ- VERGİ İLKELERİ, TEMEL KAVRAMLAR
5
SGS – Maliye– Ders 5
KONULAR: 4.ünite 2.bölüm VERGİLEME KAVRAMLARI VE SORULAR
6
SGS – Maliye– Ders 6
KONULAR: 5.ünite VERGİLEME TEKNİĞİ
7
SGS – Maliye– Ders 7
KONULAR:6.ünite DEVLET BÜTÇESİ , GENEL VE ÖZEL BÜTÇELİ İDARELER
8
SGS – Maliye– Ders 8
KONULAR:7.ünite YEREL YÖNETİMLER VE BÜTÇE SÜRECİ
9
SGS – Maliye– Ders 9
KONULAR: 8.ünite ‐ DEVLET BORÇLARI VE SORULAR
10
SGS – Maliye– Ders 10
KONULAR:çıkan sorular 1.bölüm
11
SGS – Maliye– Ders 11
KONULAR:çıkan sorular 2.bölüm
12
SGS – Maliye– Ders 12
KONULAR: çıkan sorular 3.bölüm
13
SGS – Maliye– Ders 13
KONULAR: çıkan sorular 4.bölüm
1
Dersler başladığında podcastler buraya eklenecektir.
1
SGS MALİYE – TEST ÜNİTE 1
9 soru


2
SGS MALİYE – TEST ÜNİTE 2
10 soru


3
SGS MALİYE – TEST ÜNİTE 3
8 soru


4
SGS MALİYE – TEST ÜNİTE 4-5-6
20 soru


5
SGS MALİYE – TEST ÜNİTE 7
10 soru


6
SGS MALİYE – TEST ÜNİTE 8-9
10 soru


7
SGS MALİYE – SORU BANKASI 100 – VİDEO ÇÖZÜMLÜ
100 soru
1
KAYIT – 25.02.2024 – 20:00-23:00 – Maliyet Muhasebesi
3 saat
2
KAYIT – 22.02.2024 – 20:00-23:00 – Maliyet Muhasebesi
3 saat
3
KAYIT – 21.02.2024 – 20:00-23:00 – Maliyet Muhasebesi
3 saat
4
KAYIT – 29.01.2024 – 20:00-23:00 – Maliyet Muhasebesi
3 saat
KONULAR: Kapsama Göre Maliyet Yöntemleri ve Soru Çözümleri
5
KAYIT – 27.01.2024 – 20:00-23:00 – Maliyet Muhasebesi
3 saat
KONULAR: Bütçe ve Farklar ile Satılan Mamul Maliyeti Tablosu
6
KAYIT – 26.01.2024 – 20:00-23:00 – Maliyet Muhasebesi
3 saat
KONULAR: Safha Maliyet Yöntemi ve Birleşik İmalat Yöntemi ile Soru Çözümleri
7
KAYIT – 25.01.2024 – 20:00-23:00 – Maliyet Muhasebesi
3 saat
KONULAR: Sipariş Maliyet ve Safha Maliyet Yöntemleri
8
KAYIT – 24.01.2024 – 20:00-23:00 – Maliyet Muhasebesi
3 saat
KONULAR: GÜG'lerin 1 ve 2.Dağıtımlar ile Soru çözümleri
9
KAYIT – 23.01.2024 – 20:00-23:00 – Maliyet Muhasebesi
3 saat
KONULAR: İşçilik Giderleri ve GÜG'lerin 1.Dağıtımı
10
KAYIT – 22.01.2024 – 20:00-23:00 – Maliyet Muhasebesi
3 saat
KONULAR: 7/A Seçeneği, İlk Madde ve Malzeme Giderleri, Muhasebe Kayıtları ve Stok Değerleme Yöntemleri
11
KAYIT – 20.01.2024 – 20:00-23:00 – Maliyet Muhasebesi
3 saat
KONULAR: Giderlerin Sınıflandırılması ve 7/A Seçeneği.
12
KAYIT – 19.01.2024 – 20:00-23:00 – Maliyet Muhasebesi
3 saat
KONULAR: Temel Kavramlar ve Giderlerin Sınıflandırılması.
1
KAYIT – 22.02.2024 – 12:00-17:30 – Maliyet Muhasebesi – Fırat Hoca
5 buçuk saat
2
SGS – Maliyet Muhasebesi – Ders 1
KONULAR: Temel kavramlar - direkt endirekt ayırımı - maliyeti oluşturan unsurlar
3
SGS – Maliyet Muhasebesi – Ders 2
KONULAR: Sabit değişken - Yarı değişken maliyetler - toplam maliyet fonksiyonu - Esnek bütçe denklemi
4
SGS – Maliyet Muhasebesi – Ders 3
KONULAR: En düşük en yüksek noktalar yöntemi - ilk madde ve malzeme - FIFO - LIFO
5
SGS – Maliyet Muhasebesi – Ders 4
KONULAR: İlk madde ve malzeme - FIFO - LIFO - Ortalama maliyet - Ekonomik sipariş miktarı
6
SGS – Maliyet Muhasebesi – Ders 5
KONULAR: İşçilik maliyetleri - Boşa geçen zaman - Fazla mesai farkları - İzin ücretleri
7
SGS – Maliyet Muhasebesi – Ders 6
KONULAR: GUG - Maliyet dağıtımları - 1. Dağıtım - 2. Dağıtım basit doğrudan dağıtım
8
SGS – Maliyet Muhasebesi – Ders 7
KONULAR: Maliyet dağıtımları - kademeli dağıtım - Matematiksel dağıtım
9
SGS – Maliyet Muhasebesi – Ders 8
KONULAR: Sipariş maliyet sistemi
10
SGS – Maliyet Muhasebesi – Ders 9
KONULAR: Birleşik imalat - Kapsamına göre maliyet muhasebesi sistemleri
11
SGS – Maliyet Muhasebesi – Ders 10
KONULAR: Kapsamına göre maliyet muhasebesi sistemleri - Tam, Değişken, Asal, Normal maliyet sistemi
12
SGS – Maliyet Muhasebesi – Ders 11
KONULAR: Safha maliyet sistemi
13
SGS – Maliyet Muhasebesi – Ders 12
KONULAR: Safha maliyet sistemi
14
SGS – Maliyet Muhasebesi – Ders 13
KONULAR: Standart maliyet sistemi - Sapmalar
15
SGS – Maliyet Muhasebesi – Ders 14
KONULAR: Maliyet sistemleri , Üretim kayıpları , Fire – Kusurlu , Başabaş noktası , Bütçeleme
16
SGS – Maliyet Muhasebesi – Ders 15
KONULAR: Tekdüzen hesap planında maliyet muhasebesi , 7A-7B Kayıtlar
17
SGS – Maliyet Muhasebesi – Ders 16
KONULAR: Sapma kayıtları . SMM tablosu
18
SGS – Maliyet Muhasebesi – Ders 1 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ : Çalışma Soruları 1 (1-21. Sorular )
19
SGS – Maliyet Muhasebesi – Ders 2 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: Çalışma Soruları 2 ( 1. Ve 13. Sorular )
20
SGS – Maliyet Muhasebesi – Ders 3 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: Çalışma Soruları 2 (14.- 15. Sorular ) - Çalışma Soruları 3 ( 1.-10. Sorular ) - Çalışma Soruları 4 ( 1. - 4. Sorular )
21
SGS – Maliyet Muhasebesi – Ders 4 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: Çalışma Soruları 4 - 5. Ve 7. Sorular - Çalışma Soruları 5 - Çalışma Soruları 6
22
SGS – Maliyet Muhasebesi – Ders 5 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: Çalışma Soruları 7 Ve 8
23
SGS – Maliyet Muhasebesi – Ders 6 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: Çalışma Soruları 9 Ve 10
24
SGS – Maliyet Muhasebesi – Ders 7 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: Çalışma Soruları 11 Ve 12
25
SGS – Maliyet Muhasebesi – Ders 8 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: Kısa Tekrar Ve Genel Tekrar 1 ( 1. Ve 12. Sorular )
26
SGS – Maliyet Muhasebesi – Ders 9 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: Genel Tekrar 1 ( 13. Ve 30. Sorular )
27
SGS – Maliyet Muhasebesi – Ders 10 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: Genel Tekrar 2
1
SGS Maliyet Muhasebesi Podcast Dinle
1
SGS MALİYET MUHASEBESİ – SORU BANKASI 120 – VİDEO ÇÖZÜMLÜ
120 soru
2
SGS MALİYET MUHASEBESİ – GENEL TEST
72 soru


1
KAYIT – 29.02.2024 – 12:00-17:30 – Meslek Hukuku
3 Saat
2
KAYIT – 28.01.2024 – 20:00-23:00 – Meslek Hukuku
3 Saat
3
KAYIT – 21.01.2024 – 20:00-23:00 – Meslek Hukuku
3 Saat
KONULAR: Yeminli mali müşavirlerin çalışma konuları, İşyerlerinde çalıştırılabilecek kişiler, İş kabulü, Sözleşme yapma zorunluluğu ve sözleşmede bulunması gereken zorunlu unsurlar, Sözleşmenin feshi, Başka odaya nakil, Çalışanlar listesinden silinmeyi gerektiren haller, , YMM tasdike ilişkin esas ve usuller, Meslek ve meslek onuruyla bağdaşmayan haller.
4
DERS İPTAL – 14.01.2024 – 20:00-23:00 – Meslek Hukuku – Ders İptal Edilmiştir.
3 Saat
5
KAYIT – 07.01.2024 – 20:00-23:00 – Meslek Hukuku
3 Saat
KONULAR: Sınav Yönetmeliği - Soru Çözümü
6
KAYIT – 06.01.2024 – 20:00-23:00 – Meslek Hukuku
3 Saat
KONULAR: Staj Yönetmeliği
7
KAYIT – 30.12.2023 – 20:00-23:00 – Meslek Hukuku
3 Saat
KONULAR: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu, Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları, Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği.
1
SGS – Meslek Hukuku – Ders 1
KONULAR: KANUNUN AMACI, Mesleğin Konusu, Meslek Unvanlarının Haksız Kullanımı, Meslek Mensubu Olmanın Şartları.
2
SGS – Meslek Hukuku – Ders 2
KONULAR: Sınav Komisyonları, Bilirkişi Heyeti, Yabancı SMMM’ler, Meslekle İlgili Çalıştırılmayacak Olanlar, Stajdan Sayılan Hizmetler, İlçede Oda Kurmanın Şartları, Amaçları Dışında Faaliyet Gösteren Oda Organlarının Görevlerine Son Verilmesi.
3
SGS – Meslek Hukuku – Ders 3
KONULAR: Odaların Faaliyetten Men Edilmesi, oda kurulları, birlik kurulları.
4
SGS – Meslek Hukuku – Ders 4
KONULAR: Staj yönetmeliği, sınav yönetmeliği.
5
SGS – Meslek Hukuku – Ders 5
KONULAR: ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ, Genel Mesleki Standartlar, Büro Edinme, Tabela, İş Kabulü, Sözleşme Yapılması Zorunlu İşler, Sözleşmelerde Asgari Bilgiler, Sözleşmenin Feshi, Defter ve Belgelerin Saklanması ve İadesi.
6
SGS – Meslek Hukuku – Ders 6
KONULAR: Nakil, Görevle İlgili Suçlar, Çalışanlar Listesinden Silinme, Yasaklar, İstisnalar (Meslekle Bağdaşan İşler), Denetim Raporu Bölümleri, Denetim Raporu Çeşitleri, Kanunsuz İşleri Bildirme Yükümlülüğü.
7
SGS – Meslek Hukuku – Ders 7
KONULAR: DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ, İhbar ve Şikayet, Disiplin Soruşturmasının Süresi, Disiplin Cezaları.
8
SGS – Meslek Hukuku – Ders 8
KONULAR: Disiplin Cezalarında Farklı Uygulama, Disiplin Kurulu Üyelerinin Reddi ve Çekilme, Oda ve Birlik Kurulu Üyeleri Hakkında Soruşturma, Kovuşturma Yetkisi ve Zamanaşımı, ETİK YÖNETMELİĞİ.
9
SGS – Meslek Hukuku – Ders 9
KONULAR: HAKSIZ REKABET VE REKLAM YASAĞI YÖNETMELİĞİ, KAŞE YÖNETMELİĞİ, ÜCRET YÖNETMELİĞİ, Asgari Ücretin Tespiti.
10
SGS – Meslek Hukuku – Ders 10
KONULAR: Ücretin Paylaşılması, İşin Devri ve Ücret, Ücretin Bir İşe Hasredilmesi, Ücretin Ödenmemesi, TASDİK YÖNETMELİĞİ.
11
SGS – Meslek Hukuku – Ders 1 Soru Çözümü
KONULAR: SORU ÇÖZÜM 1-13. SORULAR
12
SGS – Meslek Hukuku – Ders 2 Soru Çözümü
KONULAR:SORU ÇÖZÜM 14-27. SORULAR
13
SGS – Meslek Hukuku – Ders 3 Soru Çözümü
KONULAR: SORU ÇÖZÜM 41-55. SORULAR
14
SGS – Meslek Hukuku – Ders 4 Soru Çözümü
KONULAR: SORU ÇÖZÜM 27-40. SORULAR
15
SGS – Meslek Hukuku – Ders 5 Soru Çözümü
KONULAR: SORU ÇÖZÜM 56-70. SORULAR
1
SGS Meslek Hukuku Podcast Dinle
1
SGS MESLEK HUKUKU – GENEL TEST
100 soru


1
KAYIT – 11.02.2024 – 17:00-23:00 – Standartlar – ETÜT
6 Saat
2
SGS – Standartlar – Ders 1
KONULAR: Kavramsal çerçeve, TMS 1 Finansal tabloların sunuluşu standardı
3
SGS – Standartlar – Ders 2
KONULAR: TMS 2 Stoklar standardı
4
SGS – Standartlar – Ders 3
KONULAR: TMS 7 Nakit akış tabloları standardı , TMS 8 Muhasebe politikaları, muhasebe tahminlerinde değişiklikler ve hatalar standardı
5
SGS – Standartlar – Ders 4
KONULAR: TMS 10 Raporlama döneminden sonraki olaylar standardı , TMS 12 Gelir vergileri standardı
6
SGS – Standartlar – Ders 5
KONULAR: TMS 16 Maddi duran varlıklar standardı
7
SGS – Standartlar – Ders 6
KONULAR: TMS 16 Maddi duran varlıklar St- TMS 19 Çalışanlara sağlanan faydalar St- TMS20 Devlet teşvikleri St- TMS 21 Kur değişiminin etkileri St.
8
SGS – Standartlar – Ders 7
KONULAR: TMS 23 Borçlanma maliyetleri st-TMS 24 İlişkili taraf açıklamaları st- TMS 27 Bireysel finansal tablolar st- TMS 28 iştiraklerdeki yatırımlar st -TMS 29 Yüksek enflasyon st
9
SGS – Standartlar – Ders 8
KONULAR: TMS 32 Finansal araçlar sunum st. - TMS 33 Hisse başına kazanç st. – TMS 34 Ara dönem finansal raporlama st.- TMS 39 Finansal araçla muhasebeleştirme - TMS 36 Varlıklarda değer düşüklüğü st – TMS 37 Karşılıklar, koşullu varlıklar , koşullu borçlar st.
10
SGS – Standartlar – Ders 9
KONULAR: TMS 38 Maddi olmayan duran varlılar st. – TMS 40 Yatırım amaçlı gayrimenkuller st. – TMS 41 Tarımsal faaliyetler st.
11
SGS – Standartlar – Ders 1 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: Çalışma soruları 1 ( 1. ve 19. Sorular)
12
SGS – Standartlar – Ders 2 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: Çalışma soruları 1 (20. ve 40. Sorular)
13
SGS – Standartlar – Ders 3 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: Çalışma soruları 2 (1. ve 22. Sorular)
14
SGS – Standartlar – Ders 4 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: Çalışma soruları 2 - 22. Ve 43. Sorular- Çalışma soruları 3- 1. Ve 8. Sorular
15
SGS – Standartlar – Ders 5 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ : Çalışma soruları 3 - 9. Ve 30. Sorular
16
SGS – Standartlar – Ders 6 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ : Çalışma Soruları 4- Genel Tekrar 1- 1. Ve 6. Sorular
17
SGS – Standartlar – Ders 7 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: Genel Tekrar 1 - 7. Ve 50. Sorular
18
SGS – Standartlar – Ders 8 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: Genel Tekrar 2
19
SGS – Standartlar – Ders 9 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: Genel Tekrar 3
20
SGS – Standartlar – Ders 10 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: Genel Tekrar 4 – Genel Tekrar 5 – 1. Ve 16. Sorular
21
SGS – Standartlar – Ders 11 – Soru Çözümü
SORU ÇÖZÜMÜ: Genel Tekrar 5 – 17. Ve 40. Sorular
1
KAYIT – Standartlar – Ders 1
3 Saat
2
KAYIT – Standartlar – Ders 2
3 Saat

Ders Hocası: Doğan Hoca

3
KAYIT – Standartlar – Ders 3
2 Saat
4
KAYIT – Standartlar – Ders 4
3 Saat
5
KAYIT – Standartlar – Ders 5
2 Saat
6
KAYIT – Standartlar – Ders 6
2 saat
7
KAYIT – Standartlar – Ders 7
2 Saat
8
KAYIT – Standartlar – Ders 8
2 Saat
9
KAYIT – Standartlar – Ders 9
2 saat
10
KAYIT – Standartlar – Ders 10
2 saat
1
SGS Standartlar Podcast Dinle
1
SGS STANDARTLAR – GENEL TEST
100 soru


1
KAYIT – 28.02.2024 – 12:00-17:30 – Ticaret Hukuku
5 buçuk Saat
2
KAYIT – 26.02.2024 – 20:00-23:00 – Ticaret Hukuku
3 Saat
3
KAYIT – 20.02.2024 – 12:00-17:30 – Ticaret Hukuku
5 buçuk Saat
KONULAR: Soru Çözümü
4
KAYIT – 10.02.2024 – 20:00-23:00 – Ticaret Hukuku
3 Saat
KONULAR: Kıymetli evrak ( Poliçe - Bono - Çek)
5
KAYIT – 09.02.2024 – 20:00-23:00 – Ticaret Hukuku
3 Saat
KONULAR: Şirketler hukuku (Şahıs şirketleri- Sermaye şirketleri)
6
KAYIT – 08.02.2024 – 20:00-23:00 – Ticaret Hukuku
3 Saat
KONULAR: Tacir yardımcıları, Marka, Kollektif şirket, Komandit şirket.
7
KAYIT – 07.02.2024 – 20:00-23:00 – Ticaret Hukuku
3 Saat
KONULAR:
8
KAYIT – 06.02.2024 – 20:00-23:00 – Ticaret Hukuku
3 Saat
KONULAR: Tacir ve tacir olmanın sonuçları, Ticaret ünvanı, işletme adı.
9
KAYIT – 05.02.2024 – 20:00-23:00 – Ticaret Hukuku
3 Saat
KONULAR: Ticari işletme. Merkez şube ayrımı, Ticari işletmenin devri, Ticari iş, Tivari hükümler, Ticari işlerde faiz.
1
SGS Ticaret Hukuku Podcast Dinle
1
SORULAR EKLENİYOR!
1
KAYIT – 27.02.2024 – 20:00-23:00 – Vergi Hukuku
3 Saat
2
KAYIT – 21.02.2024 – 12:00-17:30 – Vergi Hukuku
5 buçuk Saat
3
KAYIT – 23.12.2023 – 20:00-23:00 – Vergi Hukuku
3 Saat
KONULAR: Kdv, ötv, veraset ve intikal, damga ve mtv
4
KAYIT – 22.12.2023 – 20:00-23:00 – Vergi Hukuku
3 Saat
KONULAR: Smk, gmsi,msi, diğer kazanç ve iratlar, kurumlar vergisi mükellefleri, mükellefiyet turleri, indirilecek ve indirilmeyecek giderler
5
KAYIT – 21.12.2023 – 20:00-23:00 – Vergi Hukuku
3 Saat
KONULAR: Degerleme, gelir vergisi gelirin tanımı, gelirin unsurları, gelir teorileri, ticari kazanç, zirai kazanç
6
KAYIT – 16.12.2023 – 20:00-23:00 – Vergi Hukuku
3 Saat
KONULAR: Bildirim ve belgeler, tasdik, cezalar, sureler
7
KAYIT – 15.12.2023 – 20:00-23:00 – Vergi Hukuku
3 Saat
KONULAR: Tarh yöntemleri, tebliğ, tahakkuk, tahsil, hatalar, hazırlayıcı işlemler
8
KAYIT – 14.12.2023 – 20:00-23:00 – Vergi Hukuku
3 Saat
KONULAR: Türk vergi sistemi, vuk mukellef - sorumlu - beyana dayalı tarih
9
SGS – Vergi Hukuku – Ders 1
KONULAR: Tanım-mali hukuk - ilişkileri - bölümleri - kaynaklar - hukuki güv.
10
SGS – Vergi Hukuku – Ders 2
KONULAR: Yorum - Mükellef - Ehliyet - Süreç - Tarh
11
SGS – Vergi Hukuku – Ders 3
KONULAR: Tebliğ - Tahakkuk - Tahsil - Zaman aşımı
12
SGS – Vergi Hukuku – Ders 4
KONULAR: Uyuşmazlık - Hatalar
13
SGS – Vergi Hukuku – Ders 5
KONULAR: Hataların ortaya çık - Hazırlayıcı - Bildirim belgeler
14
SGS – Vergi Hukuku – Ders 6
KONULAR: Tasdik - Fatura - Cezalar
15
SGS – Vergi Hukuku – Ders 7
KONULAR: peçeleme - süreler - değerleme - gvk - mükellefiyet
16
SGS – Vergi Hukuku – Ders 8
KONULAR: ticari k.-zirai k.-ücret-smk-gmsi-msi-telif k..mp4
17
SGS – Vergi Hukuku – Ders 9
KONULAR: kv-kdv-6183-ötv-viv-damga-mtv.mp4
1
SGS Vergi Hukuku Podcast Dinle
1
SGS VERGİ HUKUKU – GENEL TEST
60 soru


1
KAYIT – 18.02.2024 – 10:00-13:00 – Şafak Söktü Av Vakti – Finansal Muhasebe – Umut Hoca
3 saat
KONULAR: özkaynaklar, dönem sonu işlemleri ve sözel hesap planı soruları
2
KAYIT – 11.02.2024 – 10:00-13:00 – Şafak Söktü Av Vakti – Finansal Muhasebe – Umut Hoca
3 saat
3
KAYIT – 04.02.2024 – 10:00-13:00 – Şafak Söktü Av Vakti – Finansal Muhasebe – Umut Hoca
3 saat
KONULAR: Stoklarda değer düşüklüğü, stoklarda avans, yurtdışı stok satışı, dönem ayırıcı hesaplar, kdv tahakkuku, iş avansları, duran varlık alış satış, amortisman, duran varlık harcamaları
4
KAYIT – 28.01.2024 – 10:00-13:00 – Şafak Söktü Av Vakti – Finansal Muhasebe – Umutcan Hoca
3 saat
KONULAR: senet değerlenesi, poliçe, reeskont, protesto, şüpheli alacak, depozito teminat, stok alış-satış, sürekli ve aralıklı envanter
5
KAYIT – 26.01.2024 – 05:30-07:30 – Şafak Söktü Av Vakti – Vergi Hukuku
2 Saat
KONULAR: Soru Çözümü
6
KAYIT – 21.01.2024 – 10:00-13:00 – Şafak Söktü Av Vakti – Finansal Muhasebe
3 saat
7
KAYIT – 14.01.2024 – 10:00-13:00 – Şafak Söktü Av Vakti – Finansal Muhasebe
3 saat
KONULAR: Karışık Soru Çözümü
8
KAYIT – 07.01.2024 – 10:30-12:30 – Şafak Söktü Av Vakti – İş Hukuku
2 saat
KONULAR: Soru Çözümü
9
KAYIT – 04.01.2024 – 05:30-07:30 – Şafak Söktü Av Vakti – Vergi Hukuku
2 Saat
KONULAR: Soru Çözümü
10
KAYIT – 02.01.2024 – 05:30-07:30 – Şafak Söktü Av Vakti – İş Hukuku
2 saat
KONULAR: Soru çözümü
1
SGS Şafak Söktü Av Vakti Podcast Dinle
1
KAYIT – 21.02.2024 – 23:15-00:30 – Gece Ekspresi – Meslek Hukuku
1 Saat
2
KAYIT – 19.02.2024 – 23:15-00:30 – Gece Ekspresi – Maliyet Muhasebesi
1 saat
KONULAR: 2023 Sınav Soruları Çözümü
3
KAYIT – 16.02.2024 – 23:15-00:30 – Gece Ekspresi – Maliyet Muhasebesi
1 saat
KONULAR: Genel Tekrar Testleri 4
4
KAYIT – 15.02.2024 – 23:15-00:30 – Gece Ekspresi – Vergi Hukuku
1 Saat
KONULAR:
5
KAYIT – 14.02.2024 – 23:15-00:30 – Gece Ekspresi – Ticaret Hukuku
1 Saat
6
KAYIT – 13.02.2024 – 23:15-00:30 – Gece Ekspresi – Finansal Muhasebe
1 saat
KONULAR: Karışık Soru Çözümü
7
KAYIT – 12.02.2024 – 23:15-00:30 – Gece Ekspresi – Finansal Muhasebe
2 saat
KONULAR: Karışık Soru Çözümü
8
KAYIT – 09.02.2024 – 23:15-00:30 – Gece Ekspresi – Meslek Hukuku
1 Saat
9
KAYIT – 08.02.2024 – 23:15-00:30 – Gece Ekspresi – Meslek Hukuku
1 Saat
KONULAR: Disiplin Kovuşturması, Oda ve Birlik Kurulu Üyeleri Hakkında Soruşturma, Disiplin Kovuşturması Başlatılması Yer Olmadığına İlişkin Karar, Oda Disiplin Kurulu Kararlarına İtiraz, Kovuşturma Yetkisi ve Zamanaşımı.
10
SGS – Borçlar Hukuku – Ders 8
1 saat
KONULAR: Alacağın temliki, Özel borç ilişkileri,
11
SGS – Borçlar Hukuku – Ders 7
1 saat
KONULAR: Borcu sona erdiren sebepler.
12
KAYIT – Gece Ekspresi – Maliyet Muhasebesi – Nurettin Hoca – Ders 3
KONULAR: Genel Tekrar Testi 3
13
KAYIT – 02.02.2024 – 23:15-00:30 – Gece Ekspresi – İş Hukuku
1 saat
KONULAR: Soru Çözümü
14
KAYIT – 01.02.2024 – 23:15-00:30 – Gece Ekspresi – Maliyet Muhasebesi
1 saat
KONULAR: Genel Tekrar Test Çözümleri
15
KAYIT – 31.01.2024 – 23:15-00:30 – Gece Ekspresi – Maliyet Muhasebesi
1 saat
KONULAR: Genel Tekrar Test Çözümleri
16
KAYIT – 30.01.2024 – 23:15-00:30 – Gece Ekspresi – Denetim
1 Saat
KONULAR: Soru çözümü (Çalışma soruları 5)
17
KAYIT – 29.01.2024 – 23:15-00:30 – Gece Ekspresi – İş Hukuku
1 saat
KONULAR: Soru çözümü (Geçmiş yıllar çıkmış soruları)
18
KAYIT – 24.01.2024 – 23:15-00:30 – Gece Ekspresi – Denetim
1 Saat
KONULAR: Soru çözümü (Geçmiş yıllar sınav soruları)
19
KAYIT – 23.01.2024 – 23:15-00:30 – Gece Ekspresi – Denetim
1 Saat
KONULAR: Soru çözümü (Geçmiş yıllar sınav soruları)
20
KAYIT – 22.01.2024 – 23:15-00:30 – Gece Ekspresi – Denetim
1 Saat
KONULAR: Soru çözümü (Geçmiş yıllar sınav soruları)
1
Gece Ekspresi Podcast Dinle
1
ONLINE DENEME SINAVI 1 – VİDEO CEVAPLI
100 soru
2
ONLINE DENEME SINAVI 2 – VİDEO CEVAPLI
100 soru
3
TÜRKİYE GENELİ – ONLINE DENEME SINAVI 3 – VİDEO CEVAPLI
100 soru
4
TÜRKİYE GENELİ – ONLINE DENEME SINAVI 4 – VİDEO CEVAPLI
100 soru
5
TÜRKİYE GENELİ – ONLINE DENEME SINAVI 5 – VİDEO CEVAPLI
100 soru
1
SGS Deneme Sınavı 1
130 soru

GENEL KÜLTÜR TESTİ  : 1 – 30. SORULAR

ALAN BİLGİSİ TESTİ  : 31 – 130. SORULAR

Süre : 165 DK

2
SGS Deneme Sınavı 2
130 soru

GENEL KÜLTÜR TESTİ  : 1 – 30. SORULAR

ALAN BİLGİSİ TESTİ  : 31 – 130. SORULAR

Süre : 165 DK

3
SGS Deneme Sınavı 3
130 soru

GENEL KÜLTÜR TESTİ  : 1 – 30. SORULAR

ALAN BİLGİSİ TESTİ  : 31 – 130. SORULAR

Süre : 150 DK

4
SGS Deneme Sınavı 4
130 soru

GENEL KÜLTÜR TESTİ  : 1 – 30. SORULAR

ALAN BİLGİSİ TESTİ  : 31 – 130. SORULAR

Süre : 165 DK

5
5 5 üzerinden
9 Yorumlar

Detaylı Puanlar

Yıldız 5
9
Yıldız 4
0
Yıldız 3
0
Yıldız 2
0
Yıldız 1
0

{{ review.user }}

{{ review.time }}
 

Daha fazla göster
Lütfen giriş yapıp yorum ekleyin
2024-1 SGS Eğitimi
5 5 üzerinden
5
9 yorum
Fiyat:
4,500₺